Projektą pristato
Apie
Programa
Dalyviai
Mentoriai
Taisyklės
„Kiekvienas gali“ smulkaus verslo akademijos taisyklės

„Kiekvienas gali“ smulkaus verslo akademija (toliau – Programa) – tai programa, kurios tikslas stiprinti smulkųjį verslą organizuojant jam skirtas individualias konsultacijas, specialius pranešimus, teikiant metodinę medžiagą ir taip didinti smulkiojo verslo atsparumą, gilinti žinias bei verslo įgūdžius ir padėti jam augti.

Programos organizatorius – „Swedbank“, AB, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius. Klausimus dėl atrankos galima pateikti kiekvienasgali@swedbank.lt

Dalyviai: Dalyvauti Programoje kviečiami 10 smulkaus verslo atstovų, kurių metinė apyvarta neviršija 2 mln. Eur, o įmonė veikia ne trumpiau nei du metus. Dalyviai Programos metu, kartu su mentoriais, sieks įveikti iššūkius, iškilusius jų versle.

Partneriai: pagrindinis transliacijų ir viešinimo partneris – Delfi.lt.

Programas etapai:
- Dalyvių atranka: 2021 09 14 – 10 05
- Programos konferencijos ir mentorystės sesijos: 2021 10 26 - 2021 12 09
- Palaikomoji mentorystė: 2021 12 09 - 2022 03 04
- Programos pasiekimų komunikacija: 2022 03 04 - 2022 06 01

1. Dalyvių atranka

1.1. Atrankos principai

1.1.1. Įmonės, norinčios dalyvauti Programoje, turi registruotis www.kiekvienasgali.lt puslapyje, užpildydami dalyvio anketą.
1.1.2. Programos dalyvių atrankos metu Programos organizatorius įvertina kandidatų pateiktą informaciją apie jų veiklą bei poreikius tobulinti verslo procesus. Programos organizatorius gali įmonės paprašyti pateikti papildomą informaciją, reikalingą įvertinti įmonės veiklos pobūdį, verslo dydį, darbuotojų skaičių.
1.1.3. Programos dalyvių atranką vykdo atrankos komisija, sudaryta iš Programos organizatoriaus darbuotojų (toliau – Atrankos komisija) ir DELFI skaitytojai.
1.1.4. Anketoje pateikti duomenys bus naudojami tik Programos vykdymo tikslais.
1.1.5. Po pirmojo dalyvių atrankos etapo, Atrankos komisija paskelbia kandidatų dalyvauti Programoje sąrašą, iš kurių Programos dalyviai yra atrenkami tokia tvarka:
1.1.5.1. 7 (septyni) Dalyviai atrenkami Atrankos komisijos
1.1.5.2. 3 (trys) Dalyviai atrenkami DELFI skaitytojų balsais.


1.2. Atrankos etapai:

1.2.1. I etapas 2021.09.14 – 2021.10.05:
1.2.1.1. Kandidatai teikia paraiškas DELFI portalo aplinkoje, kurią gali pasiekti adresu www.kiekvienasgali.lt
1.2.1.2. Atrankos komisija įvertina kandidatų pateiktas paraiškas ir atrenka 20 verslo įmonių į II atrankos etapą.
1.2.1.3. Į II atrankos etapą atrinkti kandidatai apie tai informuojami anketoje nurodytais kontaktais bei pakviečiami interviu.
1.2.2. II etapas 2021.10.05 – 2021.10.19
1.2.2.1. Interviu metu Atrankos komisija atrinks 7 įmones, turinčias didžiausią potencialą daryti pažangą Programos metu. Šios įmonės bus kviečiamos dalyvauti Programoje.
1.2.2.2. Papildomai Atrankos komisija atrinks įmones kandidates, kurių sąrašą pateiks DELFI skaitytojų balsavimui. DELFI skaitytojai rinks dar 3 įmones – Programos dalyves. Trims įmonėms, surinkusioms daugiausiai skaitytojų balsų, bus pasiūloma dalyvauti programoje.
1.2.2.3. Atrankos komisija taip pat atrinks 5 įmones Dalyvių rezervui.
1.2.2.4. Įmonei atsisakius dalyvauti Programoje II atrankos etapo metu, Atrankos komisija pasiūlys dalyvauti Programoje įmonei, kuri yra įmonių rezerve.
1.2.2.5. II -ajame Atrankos etape atrinktos įmonės – Dalyviai bus informuojami anketoje nurodytais kontaktais.

2. Dalyvavimas programoje

2.1. Programos principai
2.1.1. Programa susideda iš dviejų dalių: pagrindinės programos dalies ir palaikomosios mentorystės dalies;
2.1.2. Dalyviai, sutikę dalyvauti Programoje, įsipareigoja:
2.1.2.1. Dalyvauti pagrindinės Programos dalies renginių transliacijose 2021 m. spalio 26 d., lapkričio 3, 9, 23, 30 d. ir gruodžio 9 d.
2.1.2.2. Dalyvauti pagrindinės Programos dalies susitikimuose su mentoriumi kiekvieną ketvirtadienį nuo spalio 28 d. iki lapkričio 25 d.
2.1.2.3 Atlikti praktines užduotis per savaitę nuo jų pateikimo datos: spalio 26 d., lapkričio 3 d., lapkričio 9 d., lapkričio 16 d., lapkričio 23 d., lapkričio 30 d.
2.1.2.4. Dalyvauti pagrindinės Programos ir palaikomosios mentorystės metu organizuojamuose interviu, laidose ir viešose diskusijose, kurios vyks laikotarpiu nuo 2021 m. spalio 26 d. iki 2022 m. birželio 1 d.
2.1.3. Dalyvauti kassavaitiniuose palaikomosios mentorystės susitikimose su mentoriumi laikotarpiu nuo 2021 m. gruodžio 9 d. iki 2022 m. kovo 4 d.
2. 1. 4. Pristatyti savo pasiekimus baigiamajame Programos renginyje 2021 m. gruodžio 9 dieną ir interviu formatu iki 2022 m. birželio 1 d.
2.1.5. Programos organizatoriui suteikti informacijos apie savo organizaciją ir pasidalinti vizualine medžiaga, kurios prireiks Programos komunikacijai.

3. Atvaizdo naudojimas

3.1. Užpildydami dalyvio anketą juridinio asmens vardu, jį atstovaujantys fiziniai subjektai sutinka su šiame dokumente numatytomis dalyvių atrankos ir dalyvavimo programoje taisyklėmis.
3.2. Užpildydami dalyvio anketą juridinio asmens vardu, jį atstovaujantys fiziniai subjektai (įmonės atstovai) sutinka, kad nuotraukos ir/ar video medžiaga, surinkta ir užfiksuota 2021 m. rugsėjo 14– 2022 m. birželio 1 d. vykstančios „Kiekvienas gali“ smulkaus verslo akademijos“ metu būtų naudojamos išorinėje „Swedbank“, AB, komunikacijoje (pvz. „Swedbank“ Facebook profiliuose, „Swedbank“ Instagram profiliuose, „Swedbank“ YouTube profiliuose) ir „Kiekvienas gali“ smulkaus verslo akademijos“ viešinimo kanaluose (radijuje, televizijoje, internete, spaudoje) ir žiniasklaidos partnerio (DELFI) kanaluose, neribojant laikotarpio ir teritorijos.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1 Užpildydami Dalyvio anketą kandidatai sutinka su šiame dokumente numatytomis Dalyvių atrankos ir dalyvavimo Programoje taisyklėmis.

4.2 Įmonės, užpildydamos Dalyvio anketą duoda sutikimą:

- dalyvauti Programoje;
- skirti jos atstovus dalyvauti Programos renginiuose, mentorystės sesijose;
- naudoti Dalyvio įmonės pavadinimą ir (ar) prekės ženklą skelbiant informaciją apie Programą;
- leisti naudoti juridinio asmens vardu, jį atstovaujančių fizinių subjektų (įmonės atstovų) nuotraukas ir/ar video medžiagą sukurtą Programos renginių bei sesijų metu išorinėje „Swedbank“, AB, komunikacijoje (pvz. „Swedbank“ Facebook profiliuose, „Swedbank“ Instagram profiliuose, „Swedbank“ Youtube profiliuose) ir žiniasklaidos partnerio (DELFI) kanaluose neribojant laikotarpio ir teritorijos ir užtikrina, kad tokie sutikimai bus gauti iš Programos dalyvio paskirtų jo atstovų dėl nuotraukų ir video medžiagos, kuriose šie atstovai yra.

4.3 Dalyviui pažeidus šias Programos ar etikos taisykles, Programos organizatorius turi teisę pašalinti Dalyvį iš Programos.
4.4. Programos organizatorius turi teisę keisti šias taisykles apie taisyklių pakeitimus informuodamas paskelbiant pakeistas taisykles tuo pačiu būdu kaip buvo paskelbtos šios taisyklės.

Naujienos
Apie
Programa
Mentoriai
Taisyklės