Projektą pristato
Apie
Programa
Dalyviai
Mentoriai
Taisyklės
Verslo pamokos
„Swedbank“ smulkaus verslo akademijos taisyklės

„Swedbank“ smulkaus verslo akademija (toliau – Programa) – tai programa, kurios tikslas stiprinti smulkųjį verslą organizuojant jam skirtas individualias konsultacijas, specialius pranešimus, teikiant metodinę medžiagą ir taip didinti smulkiojo verslo atsparumą, gilinti žinias bei verslo įgūdžius ir padėti jam augti.

Programos organizatorius – „Swedbank“, AB, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius. Klausimus dėl atrankos galima pateikti kiekvienasgali@swedbank.lt

Dalyviai: Dalyvauti Programoje kviečiami 10 smulkaus verslo atstovų, kurių metinės pardavimo pajamos neviršija 2 mln. Eur, o įmonė veikia ne trumpiau nei du metus.

Partneriai: pagrindinis transliacijų ir viešinimo partneris – Delfi.lt, „Žinių radijas“, „Proto industrija“.

Programas etapai:
- Dalyvių atranka: 2022 11 15 – 11 27
- Programos konferencijos ir mentorystės sesijos: 2023 01 12 – 2023 02 28
- Programos dalyvių pasiekimų komunikacija: 2023 03 01 - 2023 04 30

1. Dalyvių atranka

1.1. Atrankos principai

1.1.1. Įmonės, norinčios dalyvauti Programoje, turi registruotis www.kiekvienasgali.lt puslapyje, užpildydami dalyvio anketą.
1.1.2. Programos dalyvių atrankos metu Programos organizatorius įvertina kandidatų pateiktą informaciją apie jų veiklą bei poreikius tobulinti verslo procesus. Programos organizatorius gali įmonės paprašyti pateikti papildomą informaciją, reikalingą įvertinti įmonės veiklos pobūdį, verslo dydį, darbuotojų skaičių.
1.1.3. Programos dalyvių atranką vykdo atrankos komisija, sudaryta iš Programos organizatoriaus darbuotojų (toliau – Atrankos komisija) ir DELFI skaitytojai.
1.1.4. Anketoje pateikti duomenys bus naudojami tik Programos vykdymo tikslais.
1.1.5. Po pirmojo dalyvių atrankos etapo, Atrankos komisija paskelbia kandidatų dalyvauti Programoje sąrašą, iš kurių Programos dalyviai yra atrenkami tokia tvarka:
1.1.5.1. 7 (septyni) Dalyviai atrenkami Atrankos komisijos
1.1.5.2. 3 (trys) Dalyviai atrenkami DELFI skaitytojų balsais.

1.2. Atrankos etapai:

1.2.1. I etapas 2022.11.15 – 2022.11.27
1.2.1.1. Kandidatai teikia paraiškas DELFI portalo aplinkoje, kurią gali pasiekti adresu www.kiekvienasgali.lt
1.2.1.2. Atrankos komisija įvertina kandidatų pateiktas paraiškas ir atrenka dalį verslo įmonių į II atrankos etapą.
1.2.1.3. Į II atrankos etapą atrinkti kandidatai apie tai informuojami anketoje nurodytais kontaktais bei pakviečiami nuotoliniam pokalbiui.
1.2.2. II etapas 2022.11.28 – 2021.12.11
1.2.2.1. Po pokalbių Atrankos komisija atrinks 7 įmones. Jos bus kviečiamos dalyvauti Programoje.
1.2.2.2. Papildomai Atrankos komisija atrinks įmones kandidates, kurių sąrašą pateiks DELFI skaitytojų balsavimui. DELFI skaitytojai rinks dar 3 įmones – Programos dalyves.
1.2.2.3. Atrankos komisija taip pat atrinks 5 įmones Dalyvių rezervui.
1.2.2.4. Įmonei atsisakius dalyvauti Programoje II atrankos etapo metu, Atrankos komisija pasiūlys dalyvauti Programoje įmonei, kuri yra įmonių rezerve.
1.2.2.5. II -ajame Atrankos etape atrinktos įmonės – Dalyviai bus informuojami anketoje nurodytais kontaktais.
1.2.3. III etapas 2022.12.12 – 2022.12.15
1.2.3.1. DELFI skaitytojai renka 3 įmones – Programos dalyves. Trims įmonėms, surinkusioms daugiausiai skaitytojų balsų, bus pasiūlyta dalyvauti programoje. Programos organizatorius turi teisę perskaičiuoti balsavimo rezultatus ir, nustačius nesąžiningą, automatinį balsavimą, pašalinti nesąžiningai balsus surinkusias įmones iš tolimesnio dalyvavimo.
1.2.3.2. III -ajame Atrankos etape atrinktos įmonės – Dalyviai bus informuojami anketoje nurodytais kontaktais.

2. Dalyvavimas programoje

2.1. Programos principai
2.1.1. Dalyviai, sutikę dalyvauti Programoje, įsipareigoja:
2.1.1.1. Dalyvauti Programos renginių filmavimuose 2023 m. sausio 10 ir vasario 23 dienomis.
2.1.1.2. Dalyvauti transliacijose ir susitikimuose su Povilu Petrausku 2023 m. sausio 12, 19, 26, vasario 2, 9, 15, 28 dienomis ir atlikti praktines užduotis per savaitę nuo jų pateikimo datos.
2.1.2.3. Dalyvauti susitikimuose su mentoriumi.
2.1.2.4. Dalyvauti Programos metu organizuojamuose interviu, laidose ir viešose diskusijose.
2.1.1.5. Programos organizatoriui suteikti informacijos apie savo organizaciją ir pasidalinti vizualine medžiaga, kurios prireiks Programos komunikacijai.

3. Atvaizdo naudojimas

3.1. Užpildydami dalyvio anketą juridinio asmens vardu, jį atstovaujantys fiziniai subjektai sutinka su šiame dokumente numatytomis dalyvių atrankos ir dalyvavimo programoje taisyklėmis.
3.2. Užpildydami dalyvio anketą juridinio asmens vardu, jį atstovaujantys fiziniai subjektai (įmonės atstovai) sutinka, kad nuotraukos ir/ar video medžiaga, surinkta ir užfiksuota 2022 m. lapkričio 15 – 2023 m. rugsėjo 1 d. vykstančios „Swedbank“ smulkaus verslo akademijos“ metu būtų naudojamos išorinėje „Swedbank“, AB, komunikacijoje (pvz. „Swedbank“ Facebook profiliuose, „Swedbank“ Instagram profiliuose, „Swedbank“ YouTube profiliuose ir kt.) ir „Swedbank“ smulkaus verslo akademijos“ viešinimo kanaluose (radijuje, televizijoje, internete, spaudoje) ir žiniasklaidos partnerio (DELFI) kanaluose, neribojant laikotarpio ir teritorijos.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1 Užpildydami Dalyvio anketą kandidatai sutinka su šiame dokumente numatytomis Dalyvių atrankos ir dalyvavimo Programoje taisyklėmis.

4.2 Įmonės, užpildydamos Dalyvio anketą duoda sutikimą:
- dalyvauti Programoje;
- skirti jos atstovus dalyvauti Programos renginiuose, mentorystės sesijose;
- naudoti Dalyvio įmonės pavadinimą ir (ar) prekės ženklą skelbiant informaciją apie Programą;
- leisti naudoti juridinio asmens vardu, jį atstovaujančių fizinių subjektų (įmonės atstovų) nuotraukas ir/ar video medžiagą sukurtą Programos renginių bei sesijų metu išorinėje „Swedbank“, AB, komunikacijoje (pvz. „Swedbank“ Facebook profiliuose, „Swedbank“ Instagram profiliuose, „Swedbank“ Youtube profiliuose) ir žiniasklaidos partnerio (DELFI) kanaluose neribojant laikotarpio ir teritorijos ir užtikrina, kad tokie sutikimai bus gauti iš Programos dalyvio paskirtų jo atstovų dėl nuotraukų ir video medžiagos, kuriose šie atstovai yra.

4.3 Dalyviui pažeidus šias Programos ar etikos taisykles, Programos organizatorius turi teisę pašalinti Dalyvį iš Programos.

4.4. Programos organizatorius turi teisę keisti šias taisykles apie taisyklių pakeitimus informuodamas paskelbiant pakeistas taisykles tuo pačiu būdu kaip buvo paskelbtos šios taisyklės.

Naujienos.