aA
Kitų metų valstybės biudžete nenumatoma naujų pakeitimų mokesčių sistemoje, tačiau nuo sausio 1 dienos turėtų įsigalioti anksčiau priimti teisės aktai. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, keisis kai kurios gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto, pridėtinės vertės ir pelno mokesčių nuostatos. Didės akcizai, o jų mokėjimui įtakos turės ir Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos pereinamojo laikotarpio pabaiga.
Mokesčių pakeitimai 2021 metais: perskaičiuota NT vertė, didesni akcizai, naikinama PVM lengvata
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Apie visus šiuos pokyčius „Delfi“ papasakojo Valstybinės mokesčių inspekcijos teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė.

GPM progresyvėja

Nuo 2021 metų keičiasi metinių pajamų dydis, kurį viršijus, viršijančiai daliai taikomas progresyvus 32 proc. GPM tarifas.

Tai reiškia, kad gautų metinių pajamų dalis, kuri viršija 60 vidutinių darbo užmokesčių yra apmokestinama taikant 32 proc. GPM tarifą (2020 metais – viršijant 84 VDU, t. y. 104.277,60 euro).

Kaip numatyta Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, 2021 metais turėtų būti taikomas 1352,7 euro VDU dydis. Atitinkamai, 60 VDU bus lygu 81.162 eurams.

Metinių pajamų daliai, neviršijančiai 60 VDU (2020 metais – 84 VDU) sumos, bus taikomas 20 proc. GPM tarifas.

„Šios nuostatos taikomos ne tik pajamoms gautoms už darbo santykius ir jų esmę atitinkančius, taip pat iš darbdavio gautas pajamas pagal autorines sutartis, tantjemas, už veiklą stebėtojų taryboje (valdyboje) ar paskolų komitete, vadovavimą mažajai bendrijai (nesant jos nariu)“, – sakė R. Virvilienė.

2021 metais taip pat keičiasi mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis ir metinio NPD formulės.

Gyventojams, kurių mėnesio pajamos, susijusios su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, bus didesnės nei 2021 metų sausio 1 dieną galiosianti minimali mėnesinė alga (642 eurų), mėnesio NPD 2021 metais bus apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 400 – 0,18 x (gyventojo mėnesio darbo užmokestis – MMA, galiosiančios 2021 01 01, vienas dydis).

Svarbu pastebėti, kad MMA dydis iki metų pabaigos dar gali pasikeisti.

Mėnesio NPD formulėje nuo 2021 metų sausio 1 dienos keičiasi: koeficientas – 0,18 (2020 metais – 0,19) ir MMA dydis – 642 eurų (2020 metais – 607 eurai).

Gyventojui, kurio mėnesio pajamos, susijusios su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, neviršys MMA vieno dydžio (642 eurų), taikomas mėnesio NPD išliks 400 eurų. Riboto darbingumo asmenims taikomi didesni mėnesio NPD taip pat nesikeičia (600 eurų ir 645 eurų).

Savo ruožtu metinis NPD bus apskaičiuojamas pagal tokią formulę: Metinis NPD = 4 800 – 0,18 x (gyventojo metinės pajamos – MMA 12 dydžių).

Metinio NPD formulėje keičiasi: koeficientas – 0,18 (2020 metais – 0,19) ir 12 MMA suma – 7 704 eurai (2020 metais – 7 284 eurai).

Gyventojui, kurio GMP neviršys MMA 12 dydžių, t. y. 7 704 eurų (12 x 642 eurai) sumos, taikomas metinis NPD išliks 4 800 eurų.

Rasa Virvilienė
Rasa Virvilienė
© DELFI / Domantas Pipas

R. Virvilienė sakė, kad šių pasikeitimų keičiasi mėnesio NPD ir metinio NPD taikymo ribos.

„Mėnesio NPD netaikomas nuo 2864 eurų darbo užmokesčio (2020 metais – nuo 2713 eurų).

Metinis NPD netaikomas nuo 34.370 eurų gyventojo pajamų dydžio lygio (2020 metais – nuo 32.545 eurų)“, – sakė ji.

Kaip šie pokyčiai paveiks atlyginimus galima sužinoti „Delfi“ skaičiuoklėje.

Jau skelbta, kad dėl didesnės MMA didės ir neapmokestinamų komandiruočių dienpinigių dydžiais besiremiantys sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojų atlyginimai.

Naujos vertės

2021 metais NT mokesčio įstatymo pakeitimų kol kas nėra, tačiau savininkų mokamos sumos kitąmet gali padidėti. Taip yra dėl šiemet atliekamo NT masinio vertinimo.

„Atkreipiame dėmesį, jog šiemet yra perskaičiuojamos nekilnojamojo turto objektų mokestinės vertės, kurios įsigalios nuo 2021 metų sausio 1 dienos.

Todėl gyventojai bei juridiniai asmenys nekilnojamojo turto mokestį už 2021 metų mokestinį laikotarpį turės apskaičiuoti pagal „Registrų centro“ nustatytas naujas mokestines vertes“, –sakė R. Virvilienė.

NT mokestį deklaruoti ir sumokėti reikia iki gruodžio 15 dienos.

Mokesčių pakeitimai 2021 metais: perskaičiuota NT vertė, didesni akcizai, naikinama PVM lengvata
© DELFI / Andrius Ufartas

Fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendrai mokestinės vertės daliai, viršijančiai:

1) neapmokestinamąjį dydį (150 tūkst. eurų), tačiau neviršijančiai 300 tūkst. eurų, taikomas 0,5 proc. mokesčio tarifas;

2) 300 tūkst. eurų, tačiau neviršijančiai 500 tūkst. eurų, taikomas 1 proc. mokesčio tarifas;

3) 500 tūkst. eurų, taikomas 2 proc. mokesčio tarifas.

Asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendrai mokestinės vertės daliai, viršijančiai:

1) neapmokestinamąjį dydį (200 tūkst. eurų), tačiau neviršijančiai 390 tūkst. eurų, taikomas 0,5 proc. mokesčio tarifas;

2) 390 tūkst. eurų, tačiau neviršijančiai 650 tūkst. eurų, taikomas 1 proc. mokesčio tarifas;

3) 650 tūkst. eurų, taikomas 2 proc. mokesčio tarifas.

Už smulkias siuntas teks mokėti PVM

Nuo 2021 metų sausio 1 dienos atsisakoma šiuo metu Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytų apribojimų (pavyzdžiui, sąlyginės permokos grąžinimo dėl 0 proc. PVM tarifu apmokestinamų prekių tiekimo (paslaugų teikimo) ir kt.), taikomų už atitinkamą mokestinį laikotarpį susidariusiai ir grąžinamai PVM skirtumo sumai.

Už atitinkamą mokestinį laikotarpį nuo 2021 metų sausio 1 dienos susidaręs PVM skirtumas bus grąžinamas bendra Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka, t. y. iš pradžių susidaręs PVM skirtumas įskaitomas mokėtojo mokestinei skolai padengti, tada likusi suma bendruoju atveju PVM mokėtojo prašymu grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo ar trūkstamų dokumentų gavimo dienos.

Apribojimai grąžinant susidariusį PVM skirtumą bus taikomi PVM mokėtojams, neatitinkantiems minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.

Tokiems PVM mokėtojams negrąžinta už mokestinį laikotarpį susidariusi PVM skirtumo suma būtų grąžinama ne anksčiau nei praėjus 6 mėnesiams nuo permokos susidarymo.

Taip pat atsisakoma prievolės, nustatytos fiziniams asmenims, pateikti duomenis apie sandorius, susijusius su naujų transporto priemonių įsigijimu, jei tokius duomenis centrinis mokesčio administratorius gali gauti iš valstybės registrų ar kitų valstybės informacinių sistemų.

Mokesčių pakeitimai 2021 metais: perskaičiuota NT vertė, didesni akcizai, naikinama PVM lengvata
© DELFI / Josvydas Elinskas

R. Virvilienė dar pastebėjo, kad nuo 2021 metų liepos 1 dieną įsigalios pakeitimai susiję su e-prekybos paketu

„Pavyzdžiui, nebeliks importo PVM lengvatos smulkioms siuntoms (iki 22 eurų – „Delfi“), atsiras nuotolinė prekyba iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis, keisis nuotolinės prekybos ES viduje sąlygos ir kt.“ – vardijo VMI atstovė.

Brangsta rūkalai

Neapdorotam tabakui, cigaretėms ir kitam apdorotam tabakui taikomi akcizų tarifai pasikeičia nuo 2021 metų kovo 1 dienos.

Cigaretėms taikomas specifinis elementas bus 69,40 euro, kai dabar yra 65,70 euro; kombinuotasis akcizų tarifas turės būti ne mažesnis kaip 115,5 euro už 1 tūkst. cigarečių, kai dabar yra 108,5 euro.

Cigarams ir cigarilėms taikomas akcizas didėja nuo 48 iki 55 eurų už kilogramą, rūkomajam tabakui – nuo 78,5 euro iki 90 eurų už kilogramą.

Neapdorotas tabakas bus apmokestinamas 90 eurų už kilogramą, kai dabar akcizas yra 78,5 euro už kilogramą.

R. Virvilienė sakė, kad PVM ir akcizų teisės aktai dėl „Brexit“ keičiami iš esmės nebus.

„Tačiau reikia žinoti, kad, atsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio pabaigą bei Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos Atominės Energijos Bendrijos nuostatas, tam tikri pokyčiai bus.

Pavyzdžiui, prašymus grąžinti PVM, sumokėtą D. Britanijoje, reikės pateikti anksčiau nei įprastas terminas; prekių tiekimas vykdomas į D. Britaniją (išskyrus Š. Airiją) nuo 2021 metų sausio 1 dienos bus vykdomas kaip į trečią valstybę ir kt.“ – sakė ji.

Brexit
Brexit
© PA / Scanpix

VMI šiuo metu rengia papildomą informaciją apie pokyčius šioje srityje.

Nauja lengvata

Galiausiai, R. Virvilienė papasakojo, kad Pelno mokesčio įstatyme įtvirtinta „stambaus projekto“ lengvata.

Nuo 2021 metų įsigalios nauja pelno mokesčio lengvata – juridiniai asmenys, įgyvendinantys stambų projektą pagal stambaus projekto investicijų sutartį, sudarytą nuo 2021 metų sausio 1 dienos iki 2025 metų gruodžio 31 dienos nemoka pelno mokesčio.

Lengvata taikoma ne ilgiau negu 20 metų nuo stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo dienos.

Stambus projektas – tai investicinis projektas susijęs su duomenų apdorojimu, interneto serverių paslaugomis (prieglobomis) ir su tuo susijusiomis veiklomis ar apdirbamąja gamyba, dėl kurio įgyvendinimo yra sudaryta ir galioja stambaus projekto investicijų sutartis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme.

Stambaus projekto investicijų sutartis – Vyriausybės įgaliotos institucijos ir investuotojo sudaryta investicijų sutartis, kurioje nustatomos sutarties šalių teisės ir pareigos, susijusios su stambaus projekto įgyvendinimu, ir kitos aktualios stambaus projekto investicijų sutarties sąlygos.

Pagal įstatymą, juridinis asmuo nemokama pelno mokesčio nuo pajamų, gautų įgyvendinant stambų projektą nuo 2021 metų sausio 1 dienos, pagal galiojančią stambaus projekto investicijų sutartį, jeigu tenkinamos žemiau esančios sąlygos:

– juridinis asmuo įgyvendina stambų projektą pagal galiojančią stambaus projekto investicijų sutartį;

– vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui Lietuvos Respublikoje įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 150 (Vilniuje – ne mažesnis kaip 200);

– privačios kapitalo investicijos į stambų projektą Lietuvos Respublikoje pasiekė ne mažesnę kaip 20 mln. eurų sumą (Vilniuje – ne mažesnę kaip 30 mln. eurų sumą);

– juridinis asmuo nesinaudoja kai kuriomis kitomis pelno mokesčio lengvatomis;

– ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų, gautų vykdant stambų projektą, sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos;

– turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą juridinio asmens privačių kapitalo investicijų dydį.

Akmenės LEZ, Vakarų medienos grupės (VMG) medžio drožlių plokštės gamykla
Akmenės LEZ, Vakarų medienos grupės (VMG) medžio drožlių plokštės gamykla
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Pagal įstatymą, juridinis asmuo, investavęs ne mažiau, nei 100 mln. eurų ir gavęs Europos Komisijos pritarimą dėl lengvatos skyrimo, ne ankščiau kaip 2021 metų sausio 1 dieną nemoka pelno mokesčio nuo pajamų, gautų įgyvendinant stambų projektą, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

– juridinis asmuo įgyvendina stambų projektą (kuriam gautas Europos Komisijos pritarimas dėl lengvatos skyrimo) pagal galiojančią stambaus projekto investicijų sutartį;

– vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui įgyvendinti Lietuvoje, skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 200;

– privačios kapitalo investicijos į stambų projektą Lietuvoje pasiekė ne mažesnę kaip 100 mln. eurų sumą;

– juridinis asmuo nesinaudoja kai kuriomis kitomis pelno mokesčio lengvatomis;

– ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio juridinio asmens pajamų, gautų vykdant stambų projektą, sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos;

– turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą juridinio asmens privačių kapitalo investicijų į stambų projektą dydį.

Atkreiptinas dėmesys, kad PMĮ 58 straipsnio 16(2) arba 16(3) punktuose nustatyta pelno mokesčio lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su valstybės pagalbos teikimą reguliuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta valstybės pagalbos teikimo ir priežiūros tvarka ir Europos Komisijos išduoto leidimo teikti valstybės pagalbą sąlygomis.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(109 žmonės įvertino)
2.1835

Po 12 metų tylos Vilniuje – naujo prekybos centro atidarymas: žada 30-70 proc. žemesnes kainas (362)

Jau šį penktadienį Vilniuje, adresu Vytauto Pociūno g. 8, duris atvers didžiausias...

Lietuvos lašišinių žuvų produktų gamintojai gali eksportuoti į Australiją

Lietuvos lašišinių žuvų produktus gaminančios įmonės jau gali eksportuoti savo produkciją...

Seimas pritarė 2022 metų PSDF, „Sodros“ ir Pensijų anuitetų biudžetams

Parlamentarai antradienį po pateikimo pritarė 2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (...

Navickienė: pensijų anuitetus kitąmet įgis beveik tūkstantis žmonių (3)

Pensijų anuitetų fondas (PAF) kitais metais augs sparčiau nei tikėtasi, sako socialinės apsaugos...

„Piletilevi Group“ įsigijo „Tiketą“ papildyta

Estijos bilietų platinimo ir renginių planavimo grupė „Piletilevi Group“ skelbia baigusi...

Top naujienos

Po 12 metų tylos Vilniuje – naujo prekybos centro atidarymas: žada 30-70 proc. žemesnes kainas (362)

Jau šį penktadienį Vilniuje, adresu Vytauto Pociūno g. 8, duris atvers didžiausias...

Galingas ciklonas užgrius visą Lietuvą: siautės ypač stiprus vėjas, nustebins šiluma (6)

Trečiadienio dieną per šalį praslinks šiltasis atmosferos frontas. Diena bus apniukusi, tik po...

Parodė, kaip atrodo lietuvių mėgstamiausias viešbutis Turkijoje: ekonominės atostogos atima žadą (80)

Kemeras – vienas populiariausių ir mylimiausių Turkijos kurortų. Vasaros sezono metu čia būna...

Trenerių mintys apie „autodafė“ Vilniuje išsiskyrė: mums patiems buvo netikėta, varžovams – tuo labiau (10)

Vilniaus „Rytas“ (1/1) pirmoje istorijoje komandų tarpusavio akistatoje 87:69 numušė FIBA...

Čempionų lyga: PSG kailį gelbėjo Messi dublis, Madride – „Liverpool“ triumfas (5)

Antradienį vakare sužaisti UEFA Čempionų lygos trečio turo 8-i susitikimai, kuriuose pelnyti net...

Latvių epidemiologas: padėtis Latvijoje – katastrofiška, greitosios nebeturi, kur pristatyti ligonių

Eksponentiškai augantis sergamumas COVID-19 liga ir didėjantis mirusių nuo jos skaičius pasėjo...

Dar viena šalis atšauks likusius koronaviruso apribojimus

Jei epidemiologinė situacija išliks stabili, Islandija planuoja lapkričio viduryje atšaukti visus...

Edmundas Jakilaitis | D+

Apie karybą: yra trys priežastys, dėl kurių moterų yra kariuomenėje, bet ne mūšio lauke

Naujausiame Edmundo Jakilaičio pokalbyje „Apie karybą“ su Vilniaus universiteto karo istoriku...

Tarptautiniame fronte „Rytas“ nukovė FIBA Čempionų lygos laimėtoją (135)

Antradienį Vilniaus „Rytas“ (1/1) pergalingai sugrįžo į ASG areną ir FIBA Čempionų lygos...

Remigijus Misiūnas | D+

1919 m. karo nustekentame Kaune apsilankė užsieniečių delegacija: meilės ryšiai su vietinėmis geruoju nesibaigė II dalis

1919 m., anot P. Tamašausko, daug iškentę atsikūrusios valstybės gyventojai užsienio misijas...