Vulkanas

23 straipsnių

Ugnikalnis (alternatyvus pavadinimas vulkanas, pagal senovės romėnų dievo Vulkano vardą) – kalnas su krateriu, pro kurį iš gelmių veržiasi magma, akmenys, pelenai, dujos. Ugnikalniai yra svarbus Žemės reljefo ir klimato formavimo faktorius. Jie yra tarsi perkaitusio katilo dangčiai, išleidžiantys susikaupusį karštį. Žemėje veikia daugiau kaip 800 aktyvių ugnikalnių, ir dar daugybė „snaudžia“.

Romėnų mitologijoje Vulkanas (lot. Vulcanus) – Jupiterio ir Junonos sūnus, Majos ir Veneros vyras. Jis buvo ugnies, ugnikalnių, geležies ir kalvystės dievas. Vulkano atitikmuo graikų mitologijoje dievas Hefaistas, etruskų mitologijoje – Setlanas.

Iš­si­ver­žus ne­to­lie­se esan­čiam ug­ni­kal­niui va­kar nuo pat ry­to pie­ti­nio Ja­po­ni­jos Ka­go­ši­mos mies­to gy­ven­to­jai su kau­kė­mis ir liet­pal­čiais plo­vė gat­vė­se pe­le­nus, praneša lzinios.lt, remdamasi agentūros AFP informacija.

2009 metais buriuotojų grupė iš Lietuvos išsikėlė tikslą: įvykdyti pirmą lietuvišką jūrinę istorinę rekonstrukciją – atkartoti LDK didiko Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio (1582–1584) kelionę į Šventąją Žemę. Trejus metus su pertraukomis vykusio projekto „Gold of Lithuania“ metu lietuviai išk...