VDI

276 straipsnių

Darbo kodekso 100 straipsnis reglamentuoja sezoninio darbo sutartis. Sezoninio darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Sezoniniais darbais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus. Jie negali būti ilgesni nei 8 mėnesiai vienas po kito einančių dvyliko...

Darbo kodekso148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu arba elektroniniu būdu privalo darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų tr...

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad Darbo kodekso 127 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad teisė pasinaudoti neišnaudotomis kasmetinėmis atostogomis (arba gauti piniginę kompensaciją už jas atleidimo atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė ...

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad darbo užmokestis darbuotojui turi būti mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo – kartą per mėnesį. Bet kuriuo atveju už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaig...

Rasa Kasperavičiūtė-Martusevičienė

Ant elektros stulpo užkeltas darbuotojo dviratis, šmeižtas ir apkalbos – tokiomis sąlygomis kasdien dirba tūkstančiai darbuotojų, o Valstybinė darbo inspekcija (VDI) sulaukia vis daugiau skundų dėl galimo mobingo atvejų. Nors tema sulaukia vis daugiau dėmesio, VDI atstovai pastebi, kad didžioji dali...

Valstybinė darbo inspekcija

Darbinantis pirmą kartą, neretai kyla pačių įvairiausių klausimų: kas turi būti įtraukta į darbo sutartį, kaip skaičiuojamas darbo užmokestis ar nuo kada priklauso pirmosios atostogos. Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atstovai sako, kad tam, jog pirmoji darbinė patirtis neapkarstų – privalu susip...