Vaclovas Aliulis

Vaclovas Aliulis

Vaclovas Aliulis (1921 m. kovo 14 d. Krekštėnuose, Krokialaukio valsčius – 2015 m. gegužės 26 d. Marijampolėje) – Lietuvos kunigas, marijonas, visuomenės veikėjas.

Arvydas Kšanavičius. Vasario 16-osios minėjimai Kovo 11-osios išvakarėse: istoriniai akcentai

Vasario 16-ąją sukanka lygiai 105 metai nuo Lietuvos Nepriklausomybės Akto – fundamentalaus istorinio dokumento, kuriuo teisiškai atkurta Lietuvos...

Gimusiųjų kovo mėnesį horoskopas: kokius charakterio bruožus išryškina jūsų gimimo diena ir su kokiomis asmenybėmis ja dalijatės?

Šis horoskopas sudarytas remiantis Zodiako ženklų charakteristikomis bei numerologija. Tą pačią dieną gimę žmonės turi kai kuriuos bendrus...

Juos šiek tiek pažinojau: kunigas Celiešius, Vaclovas Aliulis ir Česlovas Kavaliauskas

1969 m. pabaigoje atskridęs į Los Andželą susitikau su Apaliu, ketvirtį amžiaus nematytu savo vyresniuoju broliu. Jis buvo neseniai vedęs. Jiedu su...

Vėlyvi nusikaltėlių, klaidinantys žydų gelbėtojų sąrašai (8)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – LGGRTC arba Centras) 2019 m. pabaigoje išleido visuomenei, valstybei ir...

Kas sugrąžino Katedrą tikintiesiems?

Kunigas Vaclovas Aliulis MIC – reikšminga Sąjūdžio, Lietuvos kultūros, Katalikų Bažnyčios asmenybė. Kokį jo gyvenimą, veiklą atsimena...