Suomijos pilietis

2 straipsnių

Suomijos pilietis – tai asmuo, turintis Suomijos Respublikos pilietybę. Piliečiai turi teises ir pareigas, gali dalyvauti valstybės valdyme, balsuoti rinkimuose.