streikas

255 straipsnių

Streikas - darbuotojų streikas, masinis atsisakymas atlikti darbą, kol nebus patenkinti keliami reikalavimai. Dažniausiai streikas vykdomas profsąjungos nurodymu, jei darbininkams ir darbdaviui nepavyksta taikiai susitarti. 

Masiniai streikai taip pat gali būti naudojami priversti vyriausybę keisti vykdomą politiką arba netgi pakeisti pačią vyriausybę.

Gustė Valantinavičiūtė, Rolandas Šležas, Andrius Kalskas

Vyriausybė mokytojams pažadėjo, kad šiemet jų alga kils iki 130 procentų vidutinio darbo užmokesčio ir viršys dviejų su puse tūkstančio eurų „popieriuje“ vidurkį. Tačiau valstybės kontrolės duomenys rodo, kad šį pažadą ištesėti vargu, ar pavyks. Apie tai skelbia ir LNK „Žinios“.