savivaldybė

305 straipsnių

Savivaldybė – juridinio asmens statusą turinčio valstybės administracinio vieneto, jo teritorijos, šioje teritorijoje nuolat gyvenančių žmonių organizuotos bendruomenės, kuriai įstatymu suteikta vietos savivaldos teisė, šios bendruomenės išrinktų politinių partijų ir organizacijų kandidatais pasiūlytų atstovų ir jų suformuotų bei kontroliuojamų viešojo administravimo institucijų visuma.

Lietuvos savivaldybių asociacija

Kaip rodo praktika, net ir ekonominio augimo laikais savivaldybių ištekliai yra nepakankami investicijoms įgyvendinti, o integruota teritorijų plėtra dažniausiai reikalauja bendrų kelių savivaldybių veiksmų bei investicijų. Todėl, siekiant susisteminti dabartinę valstybės finansinę paramą, suteikti ...