Sausio 13

995 straipsnių

Sausio 13 - laisvės gynėjų diena. 

Sausio 13 dieną minimi 1991 metų įvykiai, kai Sovietų Sąjungos ginkluotosios pajėgos kartu su Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomene bei KGB, bandė įvykdyti valstybės perversmą.

Agresijai priešinosi beginkliai, taikūs Lietuvos žmonės miniomis apsupę Parlamento pastatą, Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Prie pastarųjų dviejų objektų, sausio 13-osios naktį pasirodė Sovietų Sąjungos tankai bei šarvuočiais, ginkluoti kareiviai, kurie nevengė panaudoti jėgos prieš Lietuvos žmones. 

Virš 600 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau Sovietų Sąjungos operacija buvo nesėkminga ir armija greitai pasitraukė iš užimtų objektų.

Dovilė Jablonskaitė

Septyniolikmetis už retorinį klausimą, kodėl vyrai „Ant kalno mūrai“ užtraukia tik gerokai įkaušę, pateko į KGB akiratį. Jam tai tapo ženklu, kad dar nieko nepadaręs jau tampi rakštimi, vadinasi, ne tik jėga gali būti pavojinga. Šiandien tas raseiniškis – jau atsargos majoras, puikiai išmanantis, ka...

Sausio 13-ąją minima Laisvės gynėjų diena, prisimename prieš 33 metus Lietuvoje vykusius tragiškus įvykius. Aukų pagerbimas tradiciškai prasidėjo sausio 12-osios rytą, uždegant languose žvakutes, su pilietine akcija „Pergalės šviesa“. Šiandien ir rytoj numatyta nemažai renginių, pateikiame jų santru...