Pranciškus

531 straipsnių

Smarkios kritikos dėl savo žodžių apie „baltą vėliavą“ Ukrainos kare sulaukęs popiežius Pranciškus trečiadienį per visuotinę audienciją nekomentavo ginčytino savo pasisakymo. Jis tik bendrai paragino melstis prieš karą. „Meskime Viešpatį, kad suteiktų mums malonę įveikti šią karo, kuris visada yra p...

Tomas Sinickis

Baigiasi dar vienas savaitgalis kupinas švenčių, įvykių, minėjimų ir nusišnekėjimų. Kol daugelio jūsų širdis užlieja optimizmas ir gera nuotaika, senstantį Vilnijos lenką kažkodėl apima nerimas, o vėliau – pyktis, pereinantis į desperaciją, iš kurios išsigelbėjimas yra tik vienas – visiškas atsidavi...

Paulius Jurkevičius

Šventasis Apaštalų Sostas – prieš Ameriką. Amerika – prieš Šventąjį Apaštalų Sostą. Popiežius argentinietis – prieš vyskupą amerikietį. Vyskupas amerikietis prieš popiežių argentinietį. Tikėjimo tradicijos pokyčiai – prieš tikėjimo tradicijos stagnaciją. Ir atvirkščiai.

Aušra Maldeikienė, Europos Parlamento narė

2015 m. vasarą Katalikų Bažnyčios socialinį mokymą papildė enciklika Laudato si‘, kurioje kalbama apie krikščionio santykį su Kūrėjo žmogui duota aplinka. Čia bene pirmą kartą tokiu lygmeniu prabilta apie tai, kad negalime atriboti rūpinimosi gamta, įsipareigojimų visuomenei, teisingumo siekių vargš...