Pranas Dailidė

4 straipsnių

Eugenija Grižibauskienė

Anuomet, dar sovietiniais laikais, „Dojus Group“ įkūrėjas Pranas Dailidė tapo jauniausiu visoje Sovietų Sąjungoje kolūkio pirmininku. Tuomet jam tebuvo 25-eri. Vėliau, jau paragavęs valdiškos duonos, grįžo prie tos pačios žemės ir sukūrė pavyzdinį galvininkystės ūkį. O jį pardavęs tapo vienu didžiau...