notaras

49 straipsnių

Notaras (lot. notarius – greitai rašantis; raštininkas) – privatus asmuo ar valstybės tarnautojas (pareigūnas), privatinės teisės (civilinės, komercinės, šeimos t.) srityje įgaliotas teisiškai tvirtinti sandorius, dokumentus, juos saugoti (t. y. atlikti specialius teisinius (notarinius) veiksmus), taip užtikrindamas sandorių ir dokumentų civiliniuose teisiniuose santykiuose teisėtumą (atitikimą teisei), teisinį pagrįstumą.

Alina Velykienė, UAB „Sinergijos projektai“ įkūrėja

Bent trečdalis Lietuvos kolektyvinių sodų sklypuose esančių namų nėra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Tai nekelia esminių problemų tokį objektą naudojant savo poreikiams, tačiau gali lemti rimtus rūpesčius norint šį turtą parduoti ar paveldėti.

Buvau pas notarą ir man pasakė, jog negaliu užvesti paveldėjimo bylos, nes nesu paveldėtojas, bet tuo labai abejoju. Numirė mano tėvo motinos sesuo (mano močiutės sesuo), vienintelis gyvas giminaitis yra mano dėdė (tėvo brolis), kiek žinau, jeigu mano tėvas būtų gyvas, jis būtu paveldėtojas kartu su...

Karolis Merkevičius, advokatų profesinės bendrijos „Lexem“ advokatas

Elementarių teisinių žinių bagažas reikalingas kiekvienam, ypač nestandartinėmis gyvenimo aplinkybėmis. Tokios gali susiklostyti ir gavus palikimą. Dažna situacija, kai po artimojo mirties įpėdiniams paaiškėja, jog jie gali paveldėti tik dalį palikėjo turto. Pasirodo, kad palikėjas laiku neatliko vi...