Naujieji Valkininkai

13 straipsnių

Naujieji Valkininkai – tai miestelis Dzūkijoje. Naujieji Valkininkai yra įsikūrę Varėnos  raj. savivaldybėje, į vakarus nuo Valkininkų miesto. Gyvenvietė ėmė formuotis nutiesus geležinkelį Vilnius–Gardinas.

Sigita Markevičiūtė Švedė

Eina saulelė aplink dangų. Grįžulo ratais rieda gyvenimas. Keliaudama vasaros dangumi aukščiausiai pakilo saulė, o mes džiaugiamės vis tirštesne žaluma, vis ryškesniais gėlių žiedais, vis labiau mirguliuojančiomis pievomis. Atėjo trumpiausios metų nakties ir ilgiausios dienos laikas.

Sigita Švedė

Pagerbdami tremtyje žuvusius lietuvius, birželio 14-ą Dargužių kaimo gyventojai rinkosi prie koplytėlės, ten sugiedojo Tautišką giesmę, kitas širdį veriančias dainas, tylos minute pagerbė tremtin išvežtus ir ten žuvusius, apžiūrėję foto parodą, pamatę literatūrinę kompoziciją, neskubėjo namo, buvo į...