Narvaišiai

Į Plungės rajoną perkėlė ir Val­do­vų rū­mus, ir Sa­lan­tų tan­ką

Ana­lo­go ne­tu­rin­čias ka­pi­nes sa­vo so­dy­bo­je Nar­vai­šiuo­se Juozas Lai­vys ati­da­rė dar 2015-ai­siais, o štai šių me­tų...

Žemaitijoje – neįprastos kapinės: čia laidojami ne žmonės (1)

Nar­vai­šiuo­se , ato­kia­me vien­kie­my­je, gy­ve­nan­tį Juo­zą Lai­vį dau­ge­lis pa­žįs­ta kaip me­ni­nin­ką ir...