Mišios

140 straipsnių

Mišios (Šv. Mišios) – krikščionių liturgijos apeigos bažnyčioje.

Parengė br. Ramūnas Mizgiris, OFM

Anuo metu vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, k...

10 val. KRIZMOS šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje. Vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Koncelebruoja arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai. Krizmos Mišiose konsekruojama šventoji Krizma, palaiminami katechumenų ir ligonių patepimo aliejai. Atnaujinami Kunigystės pažada...