Marius Kundrotas

8 straipsnių

Marius Kundrotas, politologas, Krikščionių sąjungos narys

Šiandien, Europos Sąjungoje kalbant apie laisvę ir žmogaus teises, ypatingas dėmesys skiriamas LGBT+ bendruomenei ir judėjimui. „Bendruomenės“ ir „judėjimo“ sąvokos čia – problemiškos: absoliuti dauguma LGBT+ asmenų nei buriasi į bendruomenes polinkių pagrindu, nei šiuo pagrindu kur nors juda. Visgi...

Marius Kundrotas, politologas, Tautos ir teisingumo sąjungos Valdybos narys

Šiandien Lietuva ir visa Europa gąsdinama radikaliąja dešine. Savo ruožtu tie, kurie įvardijami radikaliąja dešine, perspėja dėl politinių sistemų slinkties į radikaliąją kairę. Šiame kontekste vis daugiau žmonių, išvargintų vienos ar kitos pusės kraštutinumų, ieško vidurio kelio.

Marius Kundrotas, politologas, Tautos ir teisingumo sąjungos Valdybos narys

Ne taip seniai Lietuvą šiurpino istorija, kai „vaikų teisių“ įstaigos atstovai plėšė nuo mamos klykiantį vaiką. Kaip ir Garliavos atveju, į vaiko sprendimą žiūrėta mažiausiai. Už jį sprendžia valdžia.

Marius Kundrotas, Centro partijos Politinės tarybos narys, istorikas ir politologas

Mokytojų streikas darsyk apnuogino kur kas platesnę ir gilesnę problemą nei maži atlyginimai. Labiau nei pinigų pedagogai išsiilgę orių darbo sąlygų. Deja, su dabartine žmogaus teisių koncepcija kalbėti apie orumą – tas pats, kaip apie dangiškus migdolus.

Marius Kundrotas, Centro partijos Politinės tarybos narys, istorikas ir politologas

Dabartinė valdančioji dauguma, sudaryta iš konservatoriais ir liberalais besivadinančių partijų, identifikuojama įvairiai. Dažniausiai kritikai iš dešinės vadina šias partijas marksistinėmis. Ligšiol tai keldavo juoką. Lyg parama klajokliams ar šešiaspalviams reikštų marksizmo esmę. Tokie kritikai v...

Marius Kundrotas, Lietuvos centro partijos narys

Jei žiūrėsime į šiuolaikinių Kremliaus šalininkų retoriką Lietuvoje, pastebėsime tris dalykus. Pirmiausiai tai – žmonės, stokojantys aiškios istorinės atminties. Antra – šie asmenys piktinasi liberalia kultūrine ir ekonomine politika, vyraujančia mūsų valstybėje. Trečia – jiems trūksta tikslios info...

Marius Kundrotas, Lietuvos centro partijos narys

Jokia paslaptis, kad sovietų propaganda patriotizmą ir nacionalizmą ilgus dešimtmečius tapatino su fašizmu ir nacizmu. Fašizmo etiketės klijuotos ir Antano Smetonos politinei sistemai, ir 1941 m. sukilėliams, ir pokario partizanams, o galiausiai – ir Sąjūdžiui.

Marius Kundrotas, Lietuvos centro partijos narys

Debatuose apie Lietuvos žemės pardavimą užsieniečiams teko stebėti epizodą, kuriame pereita į kur kas gilesnį ir platesnį klausimą, nei pirminė tema. Tautininkui Juliui Pankai užsiminus apie vertybes Laisvosios rinkos instituto atstovė Rūta Vainienė jam atrėžė, jog pagrindinė vertybė yra laisvė, o v...