Litgrid

1455 straipsnių

AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. „Litgrid“ atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. Mes įgyvendinome strateginius tarptautinių jungčių „NordBalt“ (Lietuva–Švedija) ir „LitPol Link“ (Lietuva–Lenkija) projektus, o šiuo metu įgyvendiname šalies strateginį tikslą – perorientuoti elektros sistemą sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais. Siekdami įtvirtinti šalies energetinį savarankiškumą, puoselėjame atsakomybės, racionalios kūrybos ir dialogo kultūrą.

Giedrą savaitę saulės elektrinės mušė rekordus. Nurimus vėjui jų gamybą per savaitę pirmą kartą šiais metais buvo didžiausia. Dėl linijų remontų Estijoje, Lietuvą pasiekė mažesni pigaus importo kiekiai iš Šiaurės ir didmeninės elektros rinkos kainos kiek išaugo, rašoma „Litgrid“ pranešime žiniasklai...

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ skelbia, kad 2023 metų sausio–kovo mėnesiais daugiau nei du trečdaliai Lietuvoje pagamintos elektros energijos buvo iš atsinaujinančių išteklių. Per pirmuosius tris 2023 metų mėnesius Lietuvoje pagaminta 1,373 TWh elektros energijos, 8 procent...

Pavasariniai potvyniai, mažėjantis vartojimas ir palyginti didelė vėjo ir saulės elektros gamyba balandžio mėnesį toliau mažino didmenines elektros rinkos kainas. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ sėkmingai atliko izoliuoto darbo bandymą, Suomija pradėjo Olkiluoto 3 reaktoriau...

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ į šalį atsigabeno tris galios transformatorius. Jie reikalingi siekiant prie perdavimo tinklo prijungti tris sinchroninius kompensatorius, kurie sustiprins tinklo patikimumą ir prisidės prie atsinaujinančių energijos išteklių plėtros, o po sin...

ELTA

Верховный суд Литвы (ВСЛ) в четверг вынес постановление об отмене решения Апелляционного суда по делу об аварии, произошедшей в сети компании Litgrid, с оставлением в силе решения суда первой инстанции, по которому указанной компании было присуждено возмещение убытков в размере около 590 тыс. евро.

В пятницу на юге Литвы ненадолго пропало электричество. Компания Litgrid сообщает, что в Алитусе проводили техническую проверку, произошло короткое замыкание. Выясняют обстоятельства происшествия. Об этом первым сообщил портал 15min, со ссылкой на радио FM99.