Lietuvos pirmininkavimas ES

Lietuvos pirmininkavimas ES 2013 m. liepos 1 d. – gruodžio 31 d. Pirmininkavimas – tokia nustatyta tvarka, kai kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė paeiliui po pusę metų pirmininkauja visai Tarybai, Europos Vadovų Tarybai ir pagaliau visai ES.