kvalifikuota darbo jėga

11 straipsnių

Dėl galiojančios priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos vien pernai už Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijos (ŽŪA) durų liko apie 250 potencialių studentų. Absoliuti jų dauguma – motyvuoti regionų abiturientai, savo profesinę ateitį norėję sieti su žemės ir miškų ūkiu.

Aleksandras Masaliovas, teisininkų bendrijos „CEE Attorneys“ darbo ir imigracijos skyriaus vadovas

Lietuvoje ir toliau didėja kvalifikuotų specialistų stygius. Lietuvoje veikiančio komercinio banko atliktas tyrimas parodė, kad su aukštos kvalifikacijos darbuotojų stygiumi susiduria beveik 40 proc. verslininkų ir šis skaičius kiekvienais metais tik didėja – 2017-aisiais tokių verslininkų buvo 37 p...

Ugnė Karaliūnaitė

Nors Lietuvoje įmonės jau ketveri metai gali pasinaudoti Europos Sąjungoje įteisinta „mėlynąja kortele“ (aukštos kvalifikacijos darbuotojams išduodamas leidimas laikinai gyventi), su šio tipo leidimais gyventi Lietuvoje dirbantis teisininkas Andrejus Mokšinas pastebi, kad kol kas ši galimybė verslin...