krikštas

9 straipsnių

Anuo metu Jonas skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane, – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia.“ Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pa...

Parengė br. Ramūnas Mizgiris, OFM

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri ateina iš Tėvo, – jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę.“ (Jn 15, 26–27)

Šokių projekte prieš pusmetį sublizgėjusi verslininkė Jolanta Uspaskich ketvirtadienį buvo pakviesta į naujo šokių projekto ,,Šok su manimi” pristatymą. Čia moteriai buvo patikėtas naujokų krikštytojos vaidmuo. Ponios Jolantos krikštinamaisiais tapo dainininkas Donatas Montvydas su partnere Katerina...