istorikai

16 straipsnių

Valdemaras Klumbys, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas

Šie ponios Paulės Kuzmickienės, Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkės, žodžiai eilinį kartą patvirtina dabartinių (ir ne tik) valdančiųjų ambicijas ir siekį galų gale paversti istoriją politikos tarnaite. Tam skirta ir šios komisijos veikla.

Vilma Vaskelaitė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto bakalaurantė

„Isz Diewa Mejles Mes, Aleksandras Antrasis, Ciesorius ir Waldimieras Wisos Rossios, Karalus Lenku, Didis Kunigajksztis Finlandias, ir t.t., ir t.t., ir t.t. Aprejszkam wisiems MUSU wierniems tarnams“, – taip prasideda lietuviškas baudžiavos naikinimo manifesto vertimas, atliktas Vilniaus generalgub...

Maksimas Milta, Rytų Europos studijų centro asocijuotas ekspertas

„Atkasė Kalinauską ir prasidėjo...“, – neretas baltarusis tokiais žodžiais pradeda 2020-ųjų apibendrinimą. Prieš kiek daugiau nei metus Vilniuje, per 1863–1864 m. sukilėlių perlaidojimo ceremoniją, keli tūkstančiai baltarusių su plevėsuojančiomis baltos-raudonos-baltos spalvų vėliavomis atkreipė į s...

Judyta Tekingunduz, Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Mažeikių raj. susivienijimo pirmininkė, istorijos mokytoja

Kartais, būdami itin mokyti, elgiamės arba neprotingai, arba inertiškai. Kas dėl to kaltas? Kalta baimė ir nežinomybė, o tada atsiranda stručio sindromas – galvą į smėlį ir, atrodo, kad niekas nemato uodegos. Švietimo bendruomenė sujudusi. Vieni skaičiuoja, kiti lipa ant bačkos, treti reikalauja min...

Šimtas legendomis ir šviesuolių pasakojimais apipintų, neatrastų, pamirštų istorinių, kultūrinių ir gamtos objektų Lietuvos šimtmečio proga susijungs į vieną maršrutą, trečiadienį rašo „Kauno diena“.