Homo Sapiens

31 straipsnių

Подводя итог научным открытиям года, мы выбрали если не самые значимые, то самые (с нашей точки зрения) любопытные истории, которые, будем надеяться, не оставили читателей равнодушными и были релевантными не только для прошлого года, но и дали повод для будущих размышлений.

Kęstutis Grubliauskas

Turbūt jau su pirmuoju sąmoningu Homo sapiens žingsniu atsirado toks reiškinys kaip karas. Pradžioje kariavo dėl mamuto šoninės, olos geresnėje vietoje, medžioklės plotų, bet kuo žmogus darėsi protingesnis, tuo karų ne tik daugėjo, bet jie darėsi vis įvairesni.

Netgi labiausiai treniruoti ir nusipelnę šių dienų sportininkai negali lygintis su senovės žmonėmis. – teigia daktaras Kolinas Šou iš Kembridžo universiteto. Jei būtų surengtos varžybos, senovės medžiotojas be vargo įveiktų šiuolaikinius olimpinius čempionus. Prieš tūkstančius metų tapęs žemdirbiu, ...