Higgso bozonas

42 straipsnių

Su didele galia įgyjama ir didelė atsakomybė. Mums vis stipriau gniaužiant Žemę, stiprėja ir tikimybė sunaikinti ją, ar bent jau save. Tačiau tokios perspektyvos svarba nublanksta, pagalvojus, kad galbūt turime galią nuveikti kai ką dar blogesnio.

Europos branduolinių tyrimų centre šią savaitę vėl po pertraukos bus paleistas Didysis hadronų priešpriešinių srautų greitintuvas, kuris, kaip „Žinių radijui“ trečiadienį sakė Vilniaus universiteto komandos Europos branduolinių tyrimų organizacijoje (CERN) vadovas, profesorius Juozas Vidmantis Vaitk...

Nors Homeris Simpsonas geriau žinomas kaip ne visai laimingas, dėl spurgų iš proto einantis Springfildo atominės jėgainės saugumo inspektorius, pasirodo, jis gali būti pralenkęs šviesiausius planetos protus ir apytiksliai apskaičiavęs Higgso bozono masę 14 metų anksčiau nei pavyko įrodyti tos dalelė...

La­bai daž­nai Ho­li­vu­do fil­muo­se, sie­kiant pa­vaiz­duo­ti moks­li­nin­ką, per­so­na­žas kal­ba su­dė­tin­gais ter­mi­nais. Sce­na­ris­tų nuo­mo­ne, žiū­ro­vas to­kiu mo­men­tu tu­ri ne gi­lin­tis į pa­sa­ky­mą, o tie­siog su­pras­ti: o, tai mok­sli­nin­kas! Ak­to­riaus iš­tar­tos fra­zės pra­s...

Rolandas Maskoliūnas, LRT televizijos laida „Mokslo ekspresas“

Pasaulį vaizduoju kaip didelę simfoniją, sakė žymus lietuvių kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Naujausi fizikų atradimai ir kosmologinės teorijos leidžia manyti, kad pasaulio struktūra primena labai harmoningą ir sudėtingą geometrinę figūrą.

Rolandas Maskoliūnas, Rinatas Chairulinas DELFI.TV

Atnaujinus eksperimentus CERN’e, tikimasi rasti trūkstamų elementariųjų dalelių ir sukurti Visko teoriją. Taip pat sužinoti, kaip atrodė ką tik gimęs pasaulis ir kodėl Visatoje nebėra antimedžiagos. Laidoje "Mokslo ekspresas" - apie Higso bozoną, Lietuvos mokslininkų darbus CERN'e ir naujus Visatos ...