Henrikas Stelmokaitis

8 straipsnių

Henrikas Stelmokaitis, „Motieka ir Audzevičius“ konkurencijos teisės ekspertas

Konkurencijos tarybos patikrinimai įmonių patalpose yra stresą keliantis įvykis, be to, dar ir grasinantis papildomais kaštais. Nuo 2022 m. pradžios, Europos Komisija, kaip ir Konkurencijos taryba, apsilankymus bendrovių patalpose vis dažnina, o Europos Komisija patikrinimą atliko ir darbuotojo namu...

Henrikas Stelmokaitis, „Motieka ir Audzevičius“ konkurencijos teisės ekspertas

Santykiai su gamintojais ir aukštesnės grandies tiekėjais gali būti sudėtingi – kiekvienas gamintojas stengiasi ne tik užsitikrinti pelną nuo konkrečios sutarties, bet ir siekia, kad visi tiekėjai būtų suinteresuoti perparduoti jo produktus. Neretai tai bandoma padaryti ir neteisėtais būdais.

Henrikas Stelmokaitis, „Motieka ir Audzevičius“ konkurencijos teisės ekspertas

COVID-19 pandemija paskatino masinį duomenų skaitmenizavimą, o darbas su šiais duomenimis vis sparčiau keliasi į virtualią erdvę. Toks pokytis apnuogino ne tik asmens duomenų apsaugos problemas, tačiau ir primena, kad komercinės paslaptys bei kiti konfidencialūs įmonių duomenys yra saugomi įstatymų.

Henrikas Stelmokaitis, „Motieka ir Audzevičius“ konkurencijos teisės ekspertas

Nedarbas per 2020 m. išaugo 7 proc., ekonomika susitraukė 1,3 proc., apie tam tikrų paveiktų sektorių išgyvenimą kalbėti itin sudėtinga. Praradę darbus ar ieškantys naujų galimybių žmonės kartais imasi ne visai teisėtų sumanymų. Tęsiantis pandemijos bangavimui, duomenų apsauga svarbi ne tik kalbant ...

Henrikas Stelmokaitis, „Motieka ir Audzevičius“ konkurencijos teisės ekspertas, Dmitrij Mačiugin, „Motieka & Audzevičius“ vietinių ir tarptautinių ginčų teisės ekspertas

2021 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinės Karalystės (JK) prekybos susitarimas verslo atstovams ir privatiems asmenims nesuteikė aiškumo, kaip po Brexit bus nagrinėjamos konkurencijos teisės pažeidimų bylos ir kokia tvarka bus pripažįstami bei vykdomi ES ir JK teismų sprendi...

Henrikas Stelmokaitis, „Motieka ir Audzevičius“ konkurencijos teisės ekspertas

Konkurencijos tarybos pranešimas, kad jai nesuteikta diskrecija vertinti Vyriausybės sprendimų, iššaukė ne vieną verslininko, teisininko ir ekonomisto reakciją. Netgi didžiausi Konkurencijos tarybos kritikai bent iš dalies sutinka, kad Konkurencijos taryba turi elgtis pagal taisyklę „draudžiama visk...