Gražina Daunoravičienė

10 straipsnių

Mindaugas Klusas

Subtilią Onutės Narbutaitės muzikinę drobę „Was There a Butterfly?“ (Ten buvo drugelis?) Europos scenose yra griežę keturi orkestrai. Ir visiems jiems dirigavo iškili asmenybė – suomių dirigentas Juha Kangasas. Dabar lietuvių publikai ir pačiai kompozitorei rengiama intriga: jos kūrinį su Lietuvos k...

Mindaugas Jackevičius

Antradienį Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) taryba diskutavo apie šalies informacinės erdvės stiprinimą: ruošiamasi kitaip informuoti kitakalbius piliečius. Siūloma ir žadama daugiau žinių rusų ir lenkų kalbomis, o populiariąją „Duokim garo“ papildyti tautinių mažumų kolektyvų pasir...