gervės

58 straipsnių

Viktorija Dačinskaitė

Pilkosios gervės – baikštūs ir atsargūs paukščiai. Paprastai jos įsikuria atokiau nuo žmonių, tad artimų susitikimų su jomis beveik nepasitaiko. Vis dėlto maži ir pasaulio dar gerai nepažįstantys gerviukai kaip ir visi jaunikliai yra smalsūs ir bebaimiai. Telšių apskrityje gyvenantis Mikas kaip tik ...

Migruojantys vandens paukščiai – laukinės žąsys, gulbės, gervės – kasmet nusiaubia ūkininkų laukus ir pridaro milžiniškos žalos. Tačiau iki šiol ūkininkai dėl to kompensacijų tikėtis negali, o ir įrodyti nuostolius – sudėtinga. Žemės ūkio ministerija siūlo, kad paukščių padaryta žala ūkininkams būtų...

Šiandien beveik pusė ūkininkų yra pensinio amžiaus. Kas augins duoną po dešimties, dvidešimties metų? Problema aktuali ne tik mūsų šalyje, neatsitiktinai Europos Sąjungos bendrojoje žemės ūkio politikoje jauniesiems ūkininkams skiriamas išskirtinis dėmesys, numatomos tam tikros lengvatos.

Jurgita Naglienė

Nieko nebestebina žiniasklaidoje šmėžuojantys pranešimai apie vilkų išpjautus gyvulius ar šernų išraustas bulves. Bet kad ūkininkas skųstųsi pilkųjų gervių pridarytomis eibėmis, bent jau mūsų rajone girdėti dar neteko.

Romualdas Barasukas

Sūduva. Prieš kelis šimtus metų čia buvo dykra – gūdžių miškų ir klampių pelkių kraštas – tikras rojus paukščiams ir žvėrims. Kovų su kryžiuočiais metu nuo amžių čia gyvenę sūduviai buvo išžudyti, išvaryti į nelaisvę ar pasitraukė iš gimtųjų vietų. Tik vėliau, po Žalgirio mūšio nurimus karams, čia v...

Romualdas Barauskas

Švinta. Tylu miške. Net vėjas paryčiui aprimo ir tik vos vos juntamai dvelkia. Dangus pamažu rausta – greit auš. Pamažu, nedrąsiai eglės šakose įstrigusią mėnulio delčią palydi strazdo giesmininko melodinga trelė. Jam antrina kitas, tolėliau trečias. Į šį chorą netrunka įsijungti juodieji strazdai, ...

Romualdas Barauskas

Gervės į Lietuvą ant savo sparnų parneša pavasarį. Mūsų seneliai, proseneliai, proproseneliai, propropro... neturėjo galimybės klausytis radijo, žiūrėti televizijos laidų, naršyti internete, kad meteo.lt, gismeteo.ru ar kokioje norvegų, lenkų ar vokiečių meteorologinėje svetainėje sužinotų, kokie or...

Lietuvos ornitologų draugija

Pilkoji gervė: Lietuva – Lenkija – Vokietija – Prancūzija – Ispanija Šių metų rugsėjo pradžioje patrankine gaudykle buvo sugauta suaugusi gervė. Tai, tikėtina, buvo vietinis individas, nes laikėsi šeimoje su vis dar nesenai pradėjusiu skraidyti jaunikliu. Nors kaimyninėse šalyse gervių žymėjimas ir ...