Fransas Timmermansas

100 straipsnių

Arvydas Guogis, Mykolo Romerio Universiteto profesorius

Nyderlandai yra šalis, turinti iš esmės viską, ką žmogus gali sukurti ir ką civilizacija gali duoti – puikiausią pramonę ir žemės ūkį, kurio produkcijos didžioji dalis yra eksportuojama, o laisvalaikio praleidimo srityse neatsigina nuo milijonų turistų.