Evangelija

Evangelija

Evangèlija (gr. ευανγέλιον 'geroji naujiena, džiugi žinia') – tekstas, aprašantis Jėzaus gyvenimą. Keturios evangelijos patenka į Naująjį Testamentą: Evangelija pagal Matą, Evangelija pagal Morkų, Evangelija pagal Luką ir Evangelija pagal Joną. Tačiau esama ir daugiau tokio pobūdžio tekstų.

Sekmadienio Evangelija. Kada nutyla vėjas? (120)

Vieną vakarą Jėzus tarė savo mokiniams: „Irkitės į aną pusę!“ Atleidę žmones, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge...

Sekmadienio Evangelija. Garstyčios grūdelis (376)

Jėzus kalbėjo minioms: „Su kuo galime palyginti Dievo Karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji – tarytum garstyčios grūdelis, kuris,...

Sekmadienio Evangelija. Krikščionys iš Abitenės (504)

Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite, tai mano kūnas!“ Paėmęs taurę,...

Rytprūsiuose po Antrojo pasaulinio karo dirbusio gydytojo atsiminimuose – pamokos apie žmogiškumą knygos ištrauka (41)

Leidykla „Briedis“ pristato Hanso Grafo von Lehndorffo (1910–1987) knygą „Rytų Prūsijos dienoraštis. Gydytojo užrašai 1945–1947 m.“, kuri...

Sekmadienio Evangelija. Apie bendruomeninę Dievo esmę (451)

Prabilęs į tautą, Mozė kalbėjo: „Tad žinok šiandien ir dėkis į širdį, kad Viešpats yra Dievas ir aukštai, danguje, ir čia, žemėje,...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10