Evangelija

Sekmadienio Evangelija. Kaip Dievas keičia pasaulį? (388)

Jėzus pasišaukė pas save Dvylika ir ėmė siuntinėti juos po du.

Ar nuotaką iki altoriaus tikrai turėtų lydėti tėvas? (195)

Santuokos ceremonija prasideda vos įžengus į Bažnyčią. Pastaruoju metu dažna nuotaka, žengdama altoriaus link, įsikimba į parankę tėvui, tačiau...

Sekmadienio Evangelija. Dailidė iš Nazareto (1323)

Jėzus , mokinių lydimas, parkeliauja į savo tėviškę. Atėjus šabui, jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė:

Sekmadienio Evangelija. Tikėjimas kaip drąsa (1219)

Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą pusę, susirinko prie jo didžiulė minia ir sulaikė jį paežerėje. Šit ateina vienas iš sinagogos...

Sekmadienio Evangelija. Joninės ir muzikinės natos (1021)

Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę suteikė jai Viešpats,...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10