Evangelija

Evangelija

Evangèlija (gr. ευανγέλιον 'geroji naujiena, džiugi žinia') – tekstas, aprašantis Jėzaus gyvenimą. Keturios evangelijos patenka į Naująjį Testamentą: Evangelija pagal Matą, Evangelija pagal Morkų, Evangelija pagal Luką ir Evangelija pagal Joną. Tačiau esama ir daugiau tokio pobūdžio tekstų.

Sekmadienio Evangelija. Nesavanaudiška meilė (181)

Kartą , kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos: „Kuo mane laiko žmonės?“ Jie atsakė: „Vieni Jonu...

Sekmadienio Evangelija. Kasdienė šventė (518)

Broliai ir seserys! Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai. Jūs gi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet...

Sekmadienio Evangelija. Kodėl Šventoji Dvasia moteriškos giminės? (726)

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į...

Sekmadienio Evangelija. Jau ir dar ne (390)

Pakėlęs akis į dangų, Jėzus meldėsi: „Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi ten, kur ir aš; kad jie pamatytų mano šlovę,...

Sekmadienio Evangelija. Ramybės paieška (310)

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10