eilėraštis

7 straipsnių

Eilėraštis – nedidelės apimties eiliuotas kūrinys. Eilėraštis yra sukuriamas pagal vienokią ar kitokią eilėdaros sistemą. Pagal turinį ir struktūrą galima išskirti šias eilėraščių rūšis:

- Odė
- Elegija
- Baladė
- ir kt.

Dalia Daškevičiūtė

1944-ųjų spalis. Iš vienišos Mačernių sodybos pas Jurkų į svečius darda vežimo ratai. „Bepročiai, kur jūs? Ten jau frontas. Sovietai“, – sako vežimą sustabdę hitlerininkams talkinę lietuviai. Fronto negirdėti, todėl Vytautas Mačernis liepia Donatui Banioniui išlipti, o pats važiuoja apsidairyti. Kur...

Dalia Daškevičiūtė

Šiuolaikinė jaunoji karta veikiausiai mažai girdėjusi apie Algimantą Mackų. O juk tai buvo ryškiausias „nužemintųjų“ kartos atstovas, tragiško likimo išeivis, talentingas poetas, kurio kūryba turėjo įtakos vėlesnių poetų braižui. Bičiulio Antano Škėmos žūties autokatastrofoje sukrėstas A. Mackus par...

Dvi paskutines savaites DELFI skaitytojus kvietėme dalintis jų mažųjų šeimos narių Kalėdų seneliui adresuotais laiškais. Iš visų gautų atrinkome tris - originaliausius, išsamiausius ir nuoširdžiausius. Dabar kviečiame Jus balsuoti ir nulemti, kurio laiško autorius bus apdovanotas DELFI prizu - 3 kvi...

genutyte

Mes visi iš vaikystės. Joje mūsų šaknys, pradžių pradžia viso to, ką žmogus atsineša į dabartį ir ateitį: dienų šviesą ir naktų ramybę, gerumą ir dosnumą, viltį ir skausmą, tikėjimą ir laukimą – už visa tai mes dėkojame tiems, kurie tą suteikia, padeda suprasti.

Penktadienį Vilniuje Londono olimpinių žaidynių prizininkų pagerbtuves netikėtai paįvairino penkiakovininkė Laura Asadauskaitė – paprašiusi žodžio olimpinė čempionė į publiką prabilo eilėmis. „Tikėjau aš, kad sniegas baltas, baltas, Ir žmonės mylintys geri, geri. Tikėjau aš, kad ledas šaltas, O sau...