egzaminai

553 straipsnių

Egzaminai – įvairūs patiktinimai, skirti egzaminuojamojo asmens žinių lygiui nustatyti. 

Vieni svarbiausių yra baigiamieji brandos egzaminai mokyklose. Populiariausias yra valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas, taip pat dažnai moksleiviai renkasi laikyti valstybinius matematikos, anglų kalbos, kitos užsienio kalbos, istorijos egzaminus.

Egzaminus laiko ir aukštųjų mokyklų studentai. 

Egzaminai taip pat organizuojami norintiems gauti vairavimo teisę, įsigyti ir laikyti ginklą ir kt.

Liudas Dapkus

Mūsų laikais knygų ir kitų ilgesnių tekstų skaitymas yra tapęs egzotišku vyresnio amžiaus žmonių užsiėmimu, tačiau atsargaus optimizmo likučiai man leidžia daryti prielaidą, kad šio komentaro antraštė jums gali būti kažkur girdėta. Žinoma, kad taip!

Jurga Petronytė

Norintieji stoti į Lietuvos universitetus ir kolegijas jau nuo šios savaitės kviečiami teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, tačiau lemiamu kriterijumi į svajonių profesiją išlieka valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Šiais metais jų bus net trys: lietuvių literatūros, matem...