Eglė Pranckūnienė

10 straipsnių

Birželio 22-ąją, penktadienį, Molėtų rajone, Alantoje, prasideda kasmetinis „Santaros-Šviesos” suvažiavimas, truksiantis visą savaitgalį. 1954 metais studentų Vytauto Kavolio, Valdo Adamkaus ir bičiulių išeivijoje sukurta organizacija nuo 1993-ųjų kasmet savo suvažiavimus rengia ir Lietuvoje. „Santa...

Kristina Urbaitytė

Tarybinė mokykla siekė labai aiškaus standarto: mokyklų pastatai gimė pagal kelis tuos pačius projektus ir mažai kuo skyrėsi vienas nuo kito, kiekvieno dalyko vadovėlis buvo vienas rusiškas, išverstas į visas sąjungos kalbas. Pašnekovai netgi tvirtino, kad jie ne tik tą patį mokėsi, bet ir valgė pan...

Mindaugas Jackevičius

Antradienį Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) taryba diskutavo apie šalies informacinės erdvės stiprinimą: ruošiamasi kitaip informuoti kitakalbius piliečius. Siūloma ir žadama daugiau žinių rusų ir lenkų kalbomis, o populiariąją „Duokim garo“ papildyti tautinių mažumų kolektyvų pasir...

Mindaugas Jackevičius

Jei dabartiniai studentai grįžtų 30 metų atgal, studijas pradėtų ne auditorijose, o dirbdami kolūkio laukuose. Kiekvienam po šuns kaulą – taip galima apibūdinti sovietinių studentų dalią, užtikrinusią minimalias sąlygas ir tragišką gyvenimo kokybę. Ankstesnė karta nė svajoti negalėjo apie studijas u...

Mindaugas Jackevičius

Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) tarybos narė, viena „Lietuvos sąrašo“ partijos kūrėjų Eglė Pranckūnienė antradienį LRT tarybos posėdyje atsiprašė laidos „Savaitė“ vedėjos Nemiros Pumprickaitės. E. Pranckūnienė buvo pareiškusi, kad „Savaitės“ reportažas apie Darių Kuolį buvo „užsakytas“.