buhalterinė apskaita

2 straipsnių

Jurgita Navikienė, mokymų įmonės „Countline“ lektorė

Mokesčių slėpimas yra nusikaltimas, už kurį yra baudžiama pagal Baudžiamąjį kodeksą. Kas kita yra naudojimasis mokesčių lengvatomis – tą gali daryti kiekvienas ūkio subjektas, kuris atitinka lengvatose numatytas sąlygas. Čia ir slypi įvairūs pavojai, kurie ne visada mokesčių įstatymuose aiškiai išdė...

Dr. Živilė Simonaitytė, mokymų įmonės „Countline“ lektorė

2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Finansinės apskaitos įstatymas (FAĮ), kuriame numatyta, kad įmonės vadovas turi nustatyti įmonės vidaus kontrolės priemones ir užtikrinti jų taikymą. Dar prieš priimant įstatymą – o ir visus metus jam įsigaliojus – netilo diskusijos dėl šių nuostatų taikymo. Anksčiau ...