Birutė Kižienė

Reikia prisiminti ne tik atgautą Vilnių, bet ir prarastus Suvalkus (762)

Lenkijos tarpukario politika Lietuvos atžvilgiu palengvino Berlynui ir Maskvai Europos pasidalijimo užduotį. Lygiai prieš 20 metų iki sovietams su...

Iš Suvalkų krašto ištremti lietuviai ragina reikalauti kompensacijų iš Vokietijos (143)

Iš Lenkijai priklausančio Suvalkų krašto Antrojo pasaulinio karo metais ištremtus lietuvius ir jų palikuonius vienijanti draugija ragina, kad...

Per karą iškeldintiems asmenims gauti kompensacijas iš Vokietijos trukdo Lietuvos valdžios neveiklumas (14)

Daugiau kaip 200 lietuvių šeimų, nukentėjusių nuo slaptų Sovietų Sąjungos ir Vokietijos susitarimų ir išsiuntusių prašymus į Vokietijos...

Suvalkiečiai nori pinigų iš Vokietijos (37)

Seimas žada kreiptis į Vyriausybę, kad ši pradėtų derybas su Vokietija dėl kompensacijų 1941 metais iš Suvalkų krašto (dabartinė Lenkija)...