Baudžiamasis kodeksas

371 straipsnių

Baudžiamasis kodeksas – baudžiamosios teisės sąvadas; baudžiamąsias normas sisteminantis teisės aktas; baudžiamasis teisynas, kodifikuojantis normas bei išdėstantis jas vieninga forma bei viename akte tam tikra tvarka, remiantis modernia atitinkamo laikmečio teisės technika bei baudžiamąja teisėtyra, ligtoline praktika.

Dimitrijus Kuprijanovas

Kėdainių mieste kartas nuo karto pasireiškia vandalizmo atvejų. Šį kartą vandalų taikinyje atsidūrė J. Basanavičiaus gatvėje, už „Senukų“ prekybos centro, esantys garažai. Net keletas jų buvo išmarginti įvairiausias piešiniais ir užrašais. Žmonės nebežino ko imtis, kad atbaidytų siautėjančius gatvės...