Baudžiamasis kodeksas

375 straipsnių

Baudžiamasis kodeksas – baudžiamosios teisės sąvadas; baudžiamąsias normas sisteminantis teisės aktas; baudžiamasis teisynas, kodifikuojantis normas bei išdėstantis jas vieninga forma bei viename akte tam tikra tvarka, remiantis modernia atitinkamo laikmečio teisės technika bei baudžiamąja teisėtyra, ligtoline praktika.

Julius Sabatauskas, Seimo Pirmininkės pavaduotojas, LSDP frakcijos narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys

Neseniai paskelbta, kad padėtas taškas plačiai nuskambėjusioje istorijoje: parduotuvės apsaugos darbuotojas, tualete mušęs lankytoją, atleistas nuo atsakomybės pagal laidavimą. Jis turės sumokėti simbolinę „įmoką“ į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą (t. y. valstybei).

Nida Vasiliauskaitė

Sumodeliuokime hipotetinę paprastą buitinio smurto situaciją, kuri tenkintų dvi sąlygas: (a) būtų iš tiesų gender based (grįsta senoviniais stereotipiniais su lytimi siejamais lūkesčiais bei supratimais), visi kiti faktoriai eliminuoti; (b) iš jos negalėtų išvesti dabartinis Lietuvos Baudžiamasis ko...

Linas Kuprusevičius,advokatų kontoros COBALT vyresnysis teisininkas, advokatas

Seimo rinkimų kampanijos metu viešojoje erdvėje ne kartą skambėjo grasinimai ir perspėjimai, kad viena iš rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų, atėjusi į valdžią, legalizuos narkotikus. Rinkimai baigėsi, minėta partija ne tik pateko į Seimą, bet ir dalyvauja formuojant valdančiąją daugumą bei ...