Artūras Palekas

9 straipsnių

Artūras Palekas – buvęs AB „Viamatika“ vadovas. Iki šios vasaros vidurio jis laikinai vadovavo ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC), o anksčiau yra dirbęs „Omnitel“, „ACME Film“.

Nuo šių metų pradžios Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ( VRM) pertvarkytas į Viešojo valdymo agentūrą. Pakeitus pavadinimą ir išplėtus funkcijas, agentūra vykdys centralizuotą vadovų atrankų ir karjeros valdymą, vadovų ir valstybės tarnautojų kompetencijų ugdymą, vie...