Alytaus miesto savivaldybė

124 straipsnių

Raimonda Andriulionytė

Alytiškiai apliestiems ir vietą daugiabučių namų kiemuose bei gatvėse užimantiems automobiliams – nepakantūs. Gyventojams padedant savivaldybė mieste rado 30 nenaudojamų automobilių. Vieni senus automobilius pašalino iškart, kitiems, kurie nereaguos į įspėjimus, gresia akistata su policija ir baudos...

Rūta Lankininkaitė, LRT TV naujienų tarnyba

Alytuje nuslinkęs rekonstruotos Žaliosios gatvės šlaitas piktina gyventojus, tuo metu ekspertai, iki balandžio privalėję atlikti geologinę ekspertizę, dingo. Miesto savivaldybė teisinasi, kad pakeisti padėtį yra bejėgė, o paslaugos pirkimo sutartyje jokių sankcijų už numatyto rekonstrukcijos termino...

Raimonda Andriulionytė

Prie prekybos centro „Nemunas“ esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, priešais Alytaus miesto savivaldybės pastatą, atsirado motociklams skirta stovėjimo vieta. Motociklininkų pageidavimu, čia pastatytas tai nurodantis kelio ženklas. Tikimasi, kad dabar aikštelėje motociklus statyti bus patogia...

Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla

Balandžio 21 dieną Alytaus Panemunės pagrindinėje mokykloje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio žodžiais „Muzika – tai Dievo pasiuntinys, pasiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, valyti jas nuo melų, nedorybių, pavydų, neapykant...

Rūta Lankinikaitė, LRT TV naujienų tarnyba

Alytaus aeroklubas aiškinasi, kodėl dalis planuoto aerodromo verčiama pramonės ir sandėliavimo zona, kodėl ir kieno užsakymu prieš penkerius metus buvo pakeistas Alytaus miesto bendrasis planas, šiandien jau neatitinkantis aerodromo plėtros ir detaliojo plano.

Aldona Kudzienė

Re­konst­ruo­tas Ža­lio­sios gat­vės šlai­tas ne­lei­džia ra­miai jaus­tis Li­go­ni­nės gat­vės gy­ven­to­jui Vy­tau­tui Zu­ba­vi­čiui. Ma­žė­jant įša­lui įtrū­ki­mų dau­gė­ja ne tik la­bai sta­čia­me šlai­te, ku­ris su­tam­pa su jo na­mų val­da, bet ir kie­me. „La­biau­siai bi­jau liū­ties. Kiek st...

Raimonda Andriulionytė

Mokyklų, laikinai uždaromų dėl gripo epidemijos, gretos Alytuje išaugo. Prie devynių pamokas nuo antradienio nutraukusių mokyklų prisijungė dar šešios. Tai reiškia, kad visame mieste lieka neuždaryta tik viena Dzūkijos pagrindinė mokykla – čia nelankančių mokyklos vaikų skaičius siekia tik 16 procen...