Alvydas Žickis

4 straipsnių

Alvydas Žickis, architektas, VDU docentas, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos valdybos narys

Pernai Vilniaus miesto tarybos sprendimu savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ (įsteigta 1996 m.) pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę (vienintelis akcininkas – Savivaldybė). Nuo savivaldybės struktūros visiškai atskirta įmonė tapo teisiškai savarankiška ir mažai kontroliuojama. Tikimasi, dėl to iš...

Alvydas Žickis, architektas, VDU docentas, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos valdybos narys

Keliaudami iš Vilniaus į Kauną, prieš Rykantus pravažiuojame vienišą ąžuolą skiriamojoje greitkelio juostoje. Jo nugenėta, džiūstanti laja menkai teprimena Lietuvos miškų galiūną, čia jo neaplanko kėkštai, miegapelės, voverės, šalia neprisėda žmogus. Šis valstybės saugomas vadinamasis Bergo ąžuolas ...

Alvydas Žickis

Anksčiau, lankydamasis Vilniaus centre, mėgdavau sukti per Lukiškių aikštę. Kai buvo demontuotas Lenino paminklas, žavėjo atsivėrusi erdvė, iš visų keturių pusių apsupta brandžių liepų eilėmis su Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios bokštais netoliese. Platūs kelių pakopų granito laiptai, iš Gedi...