Visuomeninės organizacijos „Placdarm“ padaliniai darbuojasi netoli Jampolės kaimo Donecko srityje, vos už 20 km nuo fronto linijos. Jie ieško mūšio lauke žuvusiųjų karių palaikų. Prieš tai, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, pagrindinis jų darbas buvo Antrojo pasaulinio karo mūšių vietų kasinėjimai. Būtent „Placdarm“ aptiko Narvos bataliono karių – vokiečių pusėje kovojusių estų, kurie 1943 metais krito per mūšius prie Iziumo (Rytų Ukraina), – palaikus ir išsiuntė juos į tėvynę.

Šiuo metu pagrindinis „Placdarm“ darbuotojų tikslas – surasti ukrainiečių gynėjų kūnus ir perduoti juos jų motinoms bei žmonoms, kurių daugelis iki paskutinės akimirkos tikisi, kad jų sūnūs ar vyrai yra paimti į nelaisvę ir vieną dieną sugrįš namo.