Bačiulis ir Ramanauskas_
Mes esam Audrius Bačiulis ir Algis Ramanauskas. Mes kalbam apie Lietuvos ir pasaulio politines ir socialines aktualijas. Mes nebūtinai sutariame visais klausimais; matysite mus ir besiginčijančius.