aA
Esu jums dėkingas, kad domitės ir prašote priminti, ką aš padariau gyvendamas ir dirbdamas Lietuvoje, ir ką pridirbo jūsų šlovinami KGB-istai, komunistai, Konstitucinio teismo pažeidėjai, užsiimantys politine prostitucija, kurie pasislėpė po naujai sukurta LSDDP-istų vėliava. Neturėdami kūrybingos fantazijos ir nesugalvodami nieko naujo nuplagijavot dviejų partijų pavadinimus.
© DELFI / Tomas Vinickas

O terminas lavonitologas jums ypatingai tinka, nes jūs norit reanimuoti lavonus komunistus.

Šiaip ne itin noriu lįsti prie kitų partijų, bet, kai prašo mano nuomonės, būtinai privalau ją išsakyti, nes esu garbingos politinės organizacijos pirmininkas.

Na, ir pačiam nei iš šio, nei iš to girtis, ką aš padariau gyvendamas Lietuvoje, kažkaip nepatogu. Bet, kad viešai prašote, aš su mielu noru pristatysiu savo darbus.

Tad, jeigu norite diskusijos, galime padiskutuoti.

Kadangi neturiu, ko slėpti, kalbu atvirai ir neprisidengiu įvairių politinių partijų vėliavomis. To paties linkiu ir jums.

Šiek tiek atgaivinsiu jūsų atmintį, nes, kaip įprasta komunistams, LSDDP-istams ji šlubuoja.

Kažkodėl jūs labai greitai norite išsižadėti savo praeities, nes būtent jūs, LSDDP-istai, kuriate politinę korupciją. Būtent jūs, o ne LSDP, kuri yra klasikinė socialdemokratų partija, kuri apsivalė ir, tikiuosi, kaip ir mes, daugiau nedarys tokios klaidos ir neims į bendrą komandą tokios chebros, kuri susirinko pas jus. Nes būtent nuo LSDDP-istų buvo premjerai, būtent jūs kuriate politinę korupciją Lietuvoje.

Jūsų valdymo laikais buvo sukelta bankinė krizė, kuri nunešė milijardus Lietuvos žmonių santaupų.

Būtent jūs dykai privatizavote beveik visą Lietuvos pramonę.

Kelis pavyzdžius paminėsiu:

„Lifosa“ – Kėdainių chemijos gamykla, kuri kainavo milijardą litų, buvo privatizuota už 24 mln. Lt su atidėjimu keturiems metams, kai net sandėlyje buvo žaliavos už 32 mln. Lt. Tai reiškia, įmonė buvo atiduota ir dar primokėta.

GAZPROM parduotas milijardą litų kainavęs „Lietuvos dujų“ akcijų paketas už 100 milijonų litų. Tai 10 kartų mažesnė kaina.

Tuo metu aš, būdamas komiteto pirmininku, tiesiog rėkiau to nedaryti.

EBSW su jūsų palaiminimu sužlugdė 300 pramonių įmonių. Ištraukite iš savo slėptuvės nuotraukas, kaip jūs visi tuomet fotografavotės su Petriku.

Pažiūrėkit žurnalus, kaip jūs visi puikavotės su Ūkio banko savininku Romanovu, kuris buvo Kauno nusikalstamo susivienijimo narys. Visi jūs dalyvavot jo rengiamuose pobūviuose, drauge su savo žmonomis atsistodavot į eilę, kad galėtumėt su juo nusifotografuoti.

Elektros skirstomuosius tinklus pardavėt už penkis kartus mažesnę kainą. Ir tuoj pat, po mėnesio, įkainavot 2,5 milijardų ir nuo tos kainos pradėjot skaičiuoti kainą elektros Lietuvos gyventojams.

LEO.LT. Jūsų kūrinys atnešė milijardą litų nuostolio valstybei.

Jau nekalbant apie tai, kad jūs trukdot priiminėti reikalingus įstatymus, tokius kaip minimalaus atlyginimo ir pensijos kėlimas. Nes būtent jūs, LSDDP-istai, tam priešinatės, o ne Sysas, kuris liko klasikinėje partijoje.

Trukdėt priiminėti įstatymus, gerinančius verslo aplinką.

Ar dar vardinti? Galiu! Bet jūsų kiauliškos akys net nesumirksės, nes aukštosiose komunistų mokyklose jūs gerai išmokyti, kaip būti klastingiems. Būtent dabartinės LSDDP-istų viršūnės uoliai tarnavo sovietų komunistų sistemai. Tokią komandą kūrė aplink save ir laisvoje Lietuvoje.

O komunistinė sistema kartu su savo lyderiais iki pat tos barbariškos komunistų sistemos žlugimo buvo labai supuvusi, negerbianti ne tik kito nuomonės, bet negerbianti ir paties žmogaus, jei tik jis nepriklauso tai kastai, tam klanui. Inteligentijos gretos buvo valomos tam, kad ten būtų galima pastatyti paklusnius sau, nors ir neturinčius jokios kompetencijos, žmones. Visi – Grybauskaitė, Kirkilas, Bernatonis ir kiti, kurie praėjo aukštas komunistų partines mokyklas, kur be KGB rekomendacijos negalima buvo papulti. O kad gautum ją, reikia tarnauti jai. Bet reikia žinoti, kad pati KGB struktūra buvo pavaldi komunistų viršūnei. Ir šiaip, turi atrodyti labai keista, kad šiandien KGB karininkus kala prie sienos, o jų vadovus, komunistų partijos viršūnes, laiko šventaisiais.

Ir nieko čia nėra keisto, nes visi komunistai – Lietuvos viršūnės valdžioje. O pirmiausia reikėjo visą nepriklausomą Lietuvos vadovybę išvalyti nuo komunistų, aršių komjaunuolių. Ir gal tada Lietuva eitų tikru teisingu keliu. Aš turiu teisę taip kalbėti, nes aš gimiau ir išaugau šiaurėje esančiame tremtinių miestelyje ir nebuvau nei komunistu, nei komjaunuoliu. Ir tai dariau, priešingai nei jūs, neparduodant savo motinos, solidarizuojantis su ja, kuomet ji sudegino komjaunimo bilietą ir atsidūrė tremtyje kazarmoje ant gultų.

Nieko nebus gero toje Lietuvoje, kol šitie persidažiusieji, klastingi vandalai sėdės ir veidmainiaus valdžioje, kurs sau gerovę, maudysis savo išdidume ir egoizme, mele, žmonių nelaimėje ir jų skurde.

Dabar apie tai, ką aš padariau Lietuvai.

Jums, aišku, nežinomi mano darbai, nes apie mane „objektyvūs“ žurnalistai ir tokie kaip jūs „politologai“ rašo arba blogai, arba nieko. Nes pagal jus, pats geriausias pavyzdys lavinant jaunimą – blogas pavyzdys.

Versle, nuo nulio sukurtoje įmonėje, sukūriau 4000 darbo vietų.

Mano buvimo versle laikotarpiu sukurta daugiau nei milijardas BVP. Tai yra įnešta į Lietuvos ūkį.

Kol jūs dykai švaistėt ir žlugdėt, privatizavot Lietuvos pramonę, aš ją kūriau. Nei vienos įmonės aš neprivatizavau. Viskas pastatyta nuo nulio arba po jūsų darbelių sužlugdytas ir bankrutavusias prikėliau naujam gyvenimui. Būtent tuo metu, kai buvo didžiulė bedarbystė, aš kūriau darbo vietas.

22 metus veikia labdaros fondas, per kurį kasmet daugiau nei 3 000 šeimų gauna pagalbą. Taip pat įvairūs vaikų ir senelių namai. Dabar šitas fondas priklauso Jolantai ir toliau vykdo gerus darbus.

Kuomet kompiuteriai dar buvo stebuklas, įkūriau pirmąją Lietuvoje kompiuterinę mokyklą ir kiekvienas tos klasės mokinys turėjo personalinį kompiuterį. Beveik 100 proc. šios klasės mokinių stodavo į universitetus. 


Daugiau nei 200 studentų gavo stipendijas studijuoti užsienyje.

Dabar vienintelė visoje Lietuvoje tokia asmenybės ir lyderystės ugdymo mokykla, finansuojama „Vikondos“, veikia Kėdainiuose.

Lietuvoje tik mano vienintelio įmonėje vasaros metu dirbo 60 mokinių.

Nuo nulio pastatytos 2 bažnyčios. 3 bažnyčioms suteiktos paramos jas restauruojant. Vienai bažnyčiai padarytas kapitalinis remontas, ji prikelta naujam gyvavimui ir dabar veikia.

Ir daug kitų darbų, dėl kurių tikrai Lietuva turi didžiuotis. Jau nekalbu apie tai, kiek bandymų buvo sužlugdyti mano įmonę, nes jūs daugiau nieko nesugebat.

Galiu išvardinti ir daugiau, nors užteks ir šito.

Bet drąsiai galiu pasakyti, kad jūs, visi LSDDP-istai kartu paėmus, ir dešimtadalio to nesukūrėt, ką aš sugebėjau sukurti vienas nuo nulio su savo įmone.

Apie tai net ir savo knygoje esu rašęs, kad konservatoriai daug geresni ir nuoširdesni savo valstybės atžvilgiu, nes jūs ir savo motiną parduosit. Ir taip ne vienas iš jūsų padarė.

Mačiau daug neteisybės, pasukau į politiką. Su Darbo partija asmeniškai buvau valdžioje pirmą kartą tik 8 mėnesius, antrą kartą 1,5 metų. Nors sukurta nuomonė, lyg 28 metus esu valdžioje.

Per visą laikotarpį, kol partija buvo parlamentinė, uždraudžiau savo įmonėms dalyvauti valstybės konkursuose. Tai yra nei viena mano įmonė neturėjo jokių reikalų su valstybe (dėl to mano verslas labai nukentėjo).

Nei vienas įstatymas nebuvo taikomas mano įmonėms.

Dabar apie tai, ką aš padariau valdžioje, nors ir trumpai ten buvau.

Pirmą kartą „Mažeikių Nafta“ (toliau MN) pradėjo gauti pelną.

Pagal mano sukurtą ir uždarame vyriausybės posėdyje patvirtintą schemą buvo išsaugota MN, kuomet buvo areštuotas „Jukos“ turtas.

Vėliau pagal mano autorinį projektą MN buvo reprivatizuota, prijungtas mažas valstybės paketas ir buvo parduota lenkams su uždarbiu – 1,8 milijardo litų. Tai yra už MN Lietuva kaip už daiktą pirmą kartą gavo realius pinigus (kaip jūs atsimenate, pirmą kartą MN buvo padovanota ir dar primokėta).

Buvo priimtas mano autorinis įstatymas, kurio dėka buvo apribotas viršpelnis energetikos įmonėms. Dėl to Lietuvos žmonės maždaug 450 000 000 litų kasmet mažiau mokėjo už energiją (būtent už šitą įstatymą man buvo užsukta byla). Atėjus konservatoriams šitas įstatymas buvo pakeistas ir viršpelniai buvo grąžinti energetikams. Jūsų LSDDP-istai net nepaprieštaravo.

Mano įstatymo pataisa sustabdė 1,2 milijardo, skirto saulės energijai supirkinėti 350 proc. didesnėmis nei rinkos kainomis.

Verta paminėti, būnant ministru mano iniciatyva buvo ratifikuota sutartis tarp Lietuvos ir Rusijos sienos. Kurios 8 metus niekas negalėjo pajudinti iš vietos (jei šiandien, neduok Dieve, būtų koks karinis konfliktas, niekas nežinos, kieno teritorijoje vyksta veiksmas). Už tokius darbus padori valdžia turi apdovanoti, bet man sukūrė bylą.

Jau nenoriu minėti visų smulkmenų, kurias galima pažiūrėti archyve Seime ir Vyriausybėje.

Daug ką galiu vardinti.

Bet ką jūs, LSDDP-istai, komuniagai, padarėt savo Tėvynei per 28 metus??? Jūs daugiausiai buvot valdžioje, būtent jūsų premjerai buvo, ne kieno kitų. Kodėl Lietuvos žmonės vieni iš skurdžiausių ES? Kodėl mažiausios pensijos ir atlyginimai? Kodėl Lietuva turi vieną blogiausių verslų ir investicinę aplinką ES? Kodėl bėga lietuviai iš Lietuvos jums vadovaujant – nes jūsų du prezidentai, visi jūsų premjerai komuniagai? Nei vieno LSDP nebuvo.

Dabar jūs palietėt Darbo partijos bylą. Na, patys paprašėt, tad klausykit. Visi teismai iki Aukščiausiojo pripažino, ir tai parašyta nuosprendyje, kad V. Uspaskichas neturėjo jokios asmeninės naudos. Maža to, V. Uspaskichas ir nebūtų išvis byloje, jeigu vėlgi jūsų LSDDP-istai 2004 metais nebūtų pakeitę įstatymo, kuomet buvo sukurta Darbo partija. Ir įstatymas specialiai pritaikytas man, nes iki to laiko jums tokio įstatymo nereikėjo.

Kol nebuvo Darbo partijos, jūs iš viso galėjote neatsiskaitinėti prieš valstybę, partijos pirmininkui nebuvo pritaikytos vienasmenės atsakomybės už visą partijos veiklą. Tai parūpo jums tada, kai buvo sukurta Darbo partija, tam, kad būtų man užmesta byla.

Buhalteriai atlaisvinti nuo atsakomybės, gali daryti ką nori, už viską turi atsakyti partijos vadovas, didesnio absurdo nesugalvosi. Bet koks buhalteris gali pakišti partijos vadovą, jeigu būtų toks užsakymas. O toks būtent buvo.

Antra, prieš Darbo partiją ir šiandien sukčiauja valstybė, nes bylos pradžioje buvo areštuota 6 000 000 litų Darbo partijos pinigų tam, kad būtų užtikrintas baudos išieškojimas. Priskirta bauda – 200 000 eurų kartu su delspinigiais už visus 10 metų. Jau dveji metai kaip baigėsi teismai, o 5 000 000 litų iki šiol negrąžino ir siunčia iš vienos instancijos į kitą. Eisim į Europos teismą. Tada prašysime su visomis palūkanomis, kad grąžintų.

Taip pat, noriu priminti, skirtingai nuo jūsų, kad Darbo partijos byloje nėra nei vieno fakto, kad Darbo partija prekiautų kokiu nors įstatymu ar prastūminėtų kokią vieną verslo struktūrą.

Jeigu jūs norit kaip nors dėl V. Gapšio man prikišti, tai jūs kreipiatės ne tuo adresu. Kiekvienas žmogus atsako už savo darbą ir aš tikiuosi, kad teismas padės tašką ir šitoje jo šmeižto byloje, ir jis sėkmingai tęs politinę karjerą. Tuo labiau jis nėra partijos narys, kai jis bendravo su „MG Baltic“ aš ne tik nebuvau partijos pirmininku, aš net nebuvau partijos narys. Man dabar ir ankščiau vadovaujant Darbo partijai niekas negaudavo jokių pavedimų veikti neteisingai, ne pagal įstatymus, tai liečia ir V. Gapšį.

Europos Parlamente aš dirbu tai, ką ir turiu dirbti pagal man paskirtą kompetenciją ir pagal Europos Parlamento sukurtas taisykles ir suteiktas iniciatyvos teises. Kad jums būtų žinoma – jos skiriasi nuo nacionalinio parlamento taisyklės. Tad, jeigu jūs pristatysit nors vieną įstatymą kaip pavyzdį, kuris būtų sukurtas kokio nors vieno iš visų Lietuvos Europos Parlamente dirbančių narių ir jo dėka pagerėjo gyvenimas Lietuvoje, aš grąžinsiu ar paskirsiu labdarai metinį Europos Parlamento atlyginimą.

Dabar, kad jums būtų žinoma. Aš niekada nebuvau Rusijos pilietis, gimiau šiaurėje, tremtinių gyvenvietėje. Skirtingai nuo jūsų, esą patriotų, principingai niekada nebuvau nei komunistu, nei komjaunuoliu.

Čia gimė mano vaikai LIETUVIAI!!!

ČIA AŠ NORIU SUTIKTI SAVO SENATVĘ, todėl man ne vis tiek, kaip jūs, LSDDP-istai, komunistai, elgiatės su Lietuva, tai yra su mano valstybe, nes aš čia daviau priesaiką ir niekad nenusižengiau jai, čia mano vaikų valstybė. Ir viską darysiu, kad Lietuva būtų patraukli investicijoms. Ir ne šiaip 40 vietoj, o patraukliausių valstybių pasaulyje penketuke. Valstybė, į kurią norės grįžti Lietuvos žmonės, kuriuos jūs su savo valdymu išvarėt iš Lietuvos.

DĖKA JŪSŲ, „PATRIOTŲ“, APLINK DIDELIS SKURDAS IR NETVARKA.

Su pagarba Viktoras Uspaskich!

P.S. Jei jums, ponia lavonitologe, dar bus kas nors įdomu, kreipkitės, būtinai atsakysiu.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Šaro rimbas padėjo: „Žalgiris“ Stambule parodė tikrąjį savo veidą (226)

Kauno „Žalgiris“ trečiadienio vakarą Stambulo „Sinan Erdem Dome“ arenoje ieškojo pirmos...

Sostinės pakraštyje – garsių prekių ženklų išparduotuvė, apie kurią nenorėtumėte niekam prasitarti (133)

Pasakoti ar nepasakoti – štai kur klausimas, kai kalba nukrypsta apie neseniai duris pravėrusias...

Mistinė vieta, apie kurią žino retas vilnietis: užsieniečiai čia plūsta tūkstančiais (69)

Retas vilnietis žino apie namą, stovintį Antakalnio V. Grybo gatvės Vaikų namų teritorijoje,...

Spekuliantai pelnosi krentant Džeimso Bondo automobilio gamintojo akcijoms (12)

Galbūt investuotojams Džeimso Bondo automobilis ir patinka, bet gamintojo akcijomis jie spekuliuoja...

Patenkintas Šaras „gražuolių“ matyti „Žalgiryje“ nenori: turime iš naujo tapti žvėrimis specialiai Krepšinis.lt iš Stambulo

Kauno „Žalgiris“ pademonstravo įspūdingą žaidimą puolime bei atidarė pergalių sąskaitą...

Liberalai panaikino Šimašiui palankų sprendimą narystė partijoje gali būti sustabdyta (148)

Remigijui Šimašiui paskelbus, kad antrosios kadencijos Vilniaus miesto mero kėdėje jis sieks su...

Metė siaubingus kaltinimus medžiotojo pašautam dviratininkui – mama vadina monstru ir gailisi, kad tiek mažai kankinosi buvusi mergina kaltina žvėrišku elgesiu (21)

Netekties palaužta dviratininko iš Didžiosios Britanijos Marco Suttono, kurį per klaidą Alpės...

Vieną tritaškį per rungtynes pataikęs „Rytas“ namie nusileido vokiečiams (181)

Vilniaus „Ryto“ (1/2) komanda Europos taurės turnyre patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės....

Antrąją „Neregėtą Lietuvą“ išleidęs Jovaiša: pirmasis albumas buvo naudojamas ne pagal paskirtį (22)

Fotografas Marius Jovaiša prieš 10 m. pristatęs jau dabar bene žymiausią Lietuvos fotografijų...

Adomaitis: pametame kažkur galvas – nežinau, kaip paaiškinti (41)

„Ryto“ sirgaliai likus pusei minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos traukė ne pergalės dainas,...