Mano išsakyti teiginiai nepasižymi šališkumu, t. y. netolerancija ar neapykanta tam tikrai asmenų grupei, o atspindi pasaulyje vykstančių procesų aktualijas bei tarptautinių organizacijų pateikiamą Izraelio-Palestinos konflikto vertinimą. Viskas prasidėjo daug seniau, nei Izraelis nugriovė palestiniečių mokyklą.

Deja, bet čia įžvelgiu dar vieną skaudų panašumą su Kremliaus agresija Ukrainoje. Izraelio nesustabdė nei nauji JAV Prezidento rinkimai, nei raginimai, nei žūstantys vaikai, moterys, nei Pasaulio lyderių kreipimaisi, jie toliau vykdė savo teroristiškus veiksmus Palestinos atžvilgiu. Panaši situacija klostosi ir su Rusija. Dėl Rusijos nusikalstamų veiksmų Ukrainoje buvo priimta per 12 įvairaus pobūdžio smerkiančių rezoliucijų, tačiau nei rezoliucijos, nei aukštų politikų raginimai jos veiksmų Ukrainoje nestabdo.

2018 m. birželio 14 d. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO), neapsikentusi Izraelio veiksmų, balsavus 120 šalių, priėmė rezoliuciją, kuria pasmerkė Izraelį. Šioje rezoliucijoje buvo konstatuota, kad nuo Izraelio kariškių ugnies per protestus netoli sienos su Gaza per pastaruosius mėnesius žuvo mažiausiai 129 palestiniečiai. Aptariamoje arabų šalių parengtoje rezoliucijoje smerkiamas perdėtas ir neproporcingas Izraelio jėgos vartojimas prieš palestiniečių civilius ir raginama imtis priemonių apsaugoti palestiniečius Gazoje ir okupuotame Vakarų krante.

Viena naujausių ir aktualiausių rezoliucijų Izraelio atžvilgiu buvo priimta 2022 m. birželio 7 d. Šioje rezoliucijoje buvo konstatuota, kad Izraelio vykdoma okupacija ir palestiniečių diskriminacija yra nesiliaujančio smurto rato Artimuosiuose Rytuose pagrindinės priežastys, taip išprovokuojant piktus izraeliečių protestus.

ES institucijoms išreiškus protestą Izraeliui, nurodyta, kad mokykla nugriauta, nes ji pasirodė pastatyta per arti Izraelio sienos, galbūt mokykloje buvo teroristai. Analogiškus pasisakymus JTO ir kitose Tarptautinėse institucijose dėl griaunamų mokyklų, darželių ir kitų objektų nurodė ir toliau nurodo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas bei kiti aukšto rango pareigūnai, taip siekdami pateisinti savo karinius veiksmus Ukrainoje. Kaip vertinti tai, kad pripažinta teroristinė valstybė savo terorizmą pridengia Izraelio veiksmais Palestinos atžvilgiu?

Pažymėtina, kad pagal išlikusius Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro dokumentus bei kitus prieinamus istorinius šaltinius, kurių vienas – žinomo žurnalisto ir istorijos tyrinėtojo Vidmanto Valiušaičio knyga „Istorikai nenaudoja dalies šaltinių. Dr. Augustinas Idzelis ir Lietuvos okupacijų interpretavimo drama“, iki 1939 metų rudens nemažai žydų iš Lietuvos išvyko į Palestiną. Daug jų išvažiavo į Pietų Afriką. Apie 30 proc. visų Lietuvą apleidusių žydų tarpukario laikotarpiu atsidūrė Pietų Afrikoje. Kiti įsikūrė Palestinoje. Mažiau apsigyveno Pietų Amerikoje. Taigi, žydų tautai ypač sudėtingu laikotarpiu jie rado prieglobstį, gyvenamąją vietą, gydymą, mokslus tos pačios Palestinos, kurios atžvilgiu, JTO vertinimu, yra atliekami neteisėti veiksmai, teritorijoje. Palestina yra nuo holokausto bėgusių žydų globėja!

Tad mano teiginys „Pasirodo, be Putino dar vieni gyvuliai atsirado Pasaulyje – Izraelis. Vienas su tankais mokyklas griauna, kitas su traktoriais!“ atspindi anksčiau išvardytų rezoliucijų gausoje atspindėtą faktinę situaciją Izraelio–Palestinos konflikte bei tai, kad Izraelį dėl okupacinių veiksmų kartą jau norėta pavadinti valstybe, vykdančia „valstybinį terorizmą“.

Dėl mano tekste pavartoto žodžio „barbarai“. Barbarai – svetimšaliai, asmenys, kurie atvyksta į svetimas teritorijas, jas puldinėja, dabartine terminologija – okupuoja. Senovės Romoje barbarais vadintos imperiją puldinėjusios tautos, atlikusios brutalius veiksmus prieš toje teritorijoje gyvenusius graikus.

Dėl mano teiginio „komunistuojanti ambasadorė“. Kaip Jums yra žinoma, aš kalbėjau apie Izraelio ambasadorę, kuri leidžia sau nurodyti, ką, kur ir kaip Lietuvos Respublikos pilietis turi kalbėti, sakyti ir galvoti. Vadovaujantis LR Konstitucijos 3 straipsniu, niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Aš kaip Lietuvos Respublikos pilietis esu priverstas ir kartu turiu teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Valstybės konstitucinę santvarką, nes vadovaujantis LR Konstitucijos nuostatomis, niekam, o ypač kitos šalies piliečiams, šiuo atveju Izraelio valstybės ambasadorei, kurios šalis pagal žmogaus teisių pažeidimų kiekius yra beveik taip pat dažnai linksniuojama tarptautinių organizacijų kaip ir Rusija, nurodinėti, ką turi sakyti ir kalbėti Lietuvos Respublikos pilietis.

Mano įsitikinimu, Izraelio ambasadorės kišimasis bei nurodinėjimas, ką Lietuvos institucijos turi tirti, kam kelti bylas ar apkaltas, tai akivaizdus LR Konstitucijos pažeidimas. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad kolegų skundas Komisijai – akivaizdus įrodymas, kad jie vykdo kitos šalies įgaliotos atstovės tiesioginius nurodymus, siekdami mane persekioti už mano mintis, pasisakymus bei vertinimus, kurie buvo padaryti vadovaujantis tarptautiniais teisės aktais.

„Komunistuojanti ambasadorė“ dar sietina ir su tuo, kad Lietuva vaizduojasi moralios politikos vykdytoja, nuolat kritikuoja Rusiją dėl tarptautinės teisės normų nepaisymo. Bet ji tyli, netiesiogiai ir pritaria, kai Izraelis toliau stato nausėdijas palestiniečių teritorijoje, taip okupuodama vis naujas teritorijas, nors tarptautinė teisė draudžia okupantui leisti savo gyventojams įsikurti okupuotoje žemėje.

Sąjūdžio metais mes piktinomės, kai kitos šalys mus ragino elgtis santūriai, pasitikėti Michailo Gorbačiovo gera valia, o dabar raginame palestiniečius pasikliauti Izraelio premjero Benjamino Netanyahu gera valia, nors seniai akivaizdu, kad tos geros valios nė kvapo.

Kartu atkreiptinas dėmesys, kad Rusija buvo viena iš pirmų valstybių, pripažinusių Izraelį valstybe. Tuo tarpu Izraelis Lietuvos valstybę pripažino tik 50-tas iš visų Pasaulio valstybių, t. y. 1991 m. rugsėjo 4 d., praėjus 7 mėnesiams po Islandijos pripažinimo. Tai dar vienas akivaizdus įrodymas, kad jiems yra visiškai nesvarbu tarptautinė teisė ir teisinis reguliavimas.

Mano teiginys, kad „po tokių įvykių nelieka nuostabos, kad gimsta tokie pasakymai lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom. Imkit vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką...“ buvo sietinas su tais nusikalstamais veiksmais, kuriuos Izraelis visus tuos dešimtmečius vykdė ir vykdo Palestinos teritorijoje. Jokio kurstymo ar neapykantos pasakyti šiuo ar kitu tekstu niekas Lietuvoje nenori, įskaitant ir mane. Šis kaip ir dauguma kitų posakių ar dainų atėjo iš senų laikų, todėl jie niekada nebuvo laikytini neapykantos kurstymu ir niekada nebuvo draudžiami. Joks teisės aktas šio kaip ir kitų pasakymų vartoti mūsų kalboje nėra uždraudęs, skirtingai nei Georgijaus juostelės, kurios nešiojimas yra draudžiamas ir kurią mielai užsideda Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad dėl šio ir kitų posakių ir dainų apie žydus buvo pradėta per 50 įvairaus pobūdžio tyrimų ir skundų, kurie visi buvo pripažinti nepagrįstais.

Dar galėčiau priminti garbių šalies konservatorių antisemitizmo puokštę – išsireiškimus, už kuriuos niekas taip ir nebuvo svarstytas. LR Nepriklausomybės akto signatarė Nijolė Oželytė savo kreipinyje teigė: „Jūs panašus į žydą! <...> esate Niekas!!!“

Profesorius Vytautas Landsbergis 2019 m. rugpjūčio 7 d. interviu pažymėjo, kad „Žydų bendruomenės pirmininkė F. Kukliansky nesusigaudo, ką daro“ bei visas žydų kilmės moteris vadino „žydelkomis“, taip įžeisdamas žydų kilmės moteris, ką viešai pažymėjo pati Žydų bendruomenės pirmininkė F. Kukliansky.

2023 m. vasario 2 d. konservatorių partijos narys Nemakščių seniūnas bei tuo metu kartu su juo buvęs Raseinių rajono meras konservatorius Andrius Bautronis susirinkusiems bendruomenės gyventojams grasino, jeigu pastarieji nebalsuos už konservatorių partiją, neva „žmones laidos žydų kapuose“. Tuo metu susirinkimo metu dalyvavęs pats Raseinių meras iš tokio pasakymo tik juokėsi ir buvo labai laimingas. Tačiau policija dėl tokio politikų elgesio ir pasisakymo priėmė nutarimą nepradėti tyrimo dėl neapykantos kurstymo.