aA
Facebook“ socialiniame tinkle paviešinta žinutė su klaidingais, rasinę atskirtį skatinančiais faktais apie Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) gyvenančius juodaodžius.
Klaidinanti žinutė (kairėje)
Klaidinanti žinutė (kairėje)
© DELFI koliažas (ekrano nuotr. ir Shutterstock)

Socialiniame tinkle patalpintas įrašas, kuriame punktais išvardyta, ko netektų JAV, jeigu iš jų išvyktų visi juodaodžiai. Žinute peršama išvada, kad liūdėti nebūtų dėl ko – sumažėtų skurdas, benamių skaičius gatvėse bei padidėtų atlyginimai.

Tačiau pateikti statistiniai duomenys – neteisingi, be to, žinutė skirta manipuliuoti skaičiais ir skaitytojų įsitikinimais, o ne informuoti, nes joje neatsižvelgiama į istorinius aspektų, skirtingų rasių žmonių galimybes susirasti gerai apmokamą darbą ar įsigyti bei išsinuomoti būstą.

Klaidinanti žinutė
Klaidinanti žinutė
© Ekrano nuotr.

Žemiau pateikiame žinutėje išvardytų teiginių paneigimus su paaiškinimais, kokia situacija yra iš tikrųjų.

Iš JAV išvykus visiems juodaodžiams:

Bendras gyventojų skaičius nesumažėtų 11,3 proc. 2019 metų duomenimis, tokiu atveju JAV netektų 13,4 proc. gyventojų.

Dirbančių žmonių skaičius nesumažėtų 1,4 proc. Praradimas būtų gerokai didesnis ir dirbančiųjų skaičius susitrauktų 13 proc. Tai – didžiausias procentas kitų rasių, išskyrus baltuosius, kurie sudaro darbo jėgos daugumą, procentas (2018 m. duomenimis).

Kalinių skaičius kalėjimuose nebūtų sumažintas 48 proc. Iš tiesų jų sumažėtų mažiau. 2017 metų duomenimis JAV kalėjimuose juodaodžiai sudarė 33 proc. visų kalinių, baltieji – 30 proc., o lotynoamerikiečiai – 23 proc. Nuo 2007 iki 2017 metų juodaodžių kalinių skaičius Amerikos kalėjimuose sumažėjo nuo 592 900 iki 475 900, mažėjo ir procentinis skirtumas tarp juodaodžių ir baltųjų kalinių skaičiaus.

Gaujų ir kitų nusikalstamų grupuočių skaičius nebūtų sumažintas 53 proc. Nacionalinių gaujų centro duomenimis, 2011 metais juodaodžių rasės žmonės sudarė 35 proc. visų grupuočių narių. Nusikalstamose grupuotėse aktyviausiai dalyvavo lotynoamerikiečiai, jie sudarė 46 proc. visų gaujų atstovų, tuo tarpu baltieji sudarė 11 proc. visų gaujų atstovų. Naujesnių duomenų institucijų portalai nepateikia, tačiau, kaip matyti lentelėje, kurioje pateikiami duomenys nuo 1996 iki 2011 metų, drastiškai gaujų sudėtis pagal rasę nesikeičia ir kreivė daugiau ar mažiau išlieka tolygi.

Nusikalstamų grupuočių rasinė sudėtis JAV
Nusikalstamų grupuočių rasinė sudėtis JAV
© Ekrano nuotr.

Šalies vidutinis IQ nepadidėtų 7,4 proc. ir JAV kartu su Japonija neužimtų trečios vietos pasaulyje, jei nebūtų išspręstos socioekonominės problemos. „Forbes“ išspausdintame straipsnyje knygos „A Terrible Thing to Waste: Environmental Racism and Its Assault on the American Mind“ autorė Harriet Washington atrako į skaitytojo klausimą, kodėl afrikiečių intelektas yra toks žemas, lyginant su baltųjų ir azijiečių protiniais gabumais. H. Washington, visų pirma, ragina apskritai atsiriboti nuo rasės sąvokos, nes tai – tik sociologinis, pačių žmonių sugalvotas, konstruktas. Be to, autorės teigimu, IQ didele dalimi priklauso nuo aplinkos, kurioje žmogus auga. Privilegijuotas baltasis, išaugęs pasiturinčioje šeimoje, turės didesnį IQ, nei sunkiomis sąlygomis užaugęs respondentas.

Prancūzų atliktas tyrimas parodė, kad gimusių aukštą socialinį statusą turinčiose šeimose žmonių IQ padidėja nuo 12 iki 16 taškų, o tai yra labai reikšmingas šuolis. Taigi, gilintis, keliais taškais bendras tautos IQ padidėtų, jei iš šalies išsikeltų kurios nors rasės žmonės nėra teisinga. Teisingiau būtų teigti, kad išsprendus šalies skurdo, pajamų nelygybės, diskriminacijos klausimus bendras šalies IQ galėtų išaugti.

Sergančiųjų AIDS skaičius nesumažėtų 65 proc. Nors AIDS yra didelė problema, ypač tarp sunkiau besiverčiančių JAV gyventojų, 2018 metų duomenimis afroamerikiečiai JAV sudarė 42 proc., o ne 65 proc. visų sergančiųjų AIDS.

ŽIV testas
ŽIV testas
© Shutterstock

Pacientų, sergančių chlamidijomis, skaičius nesumažėtų 59 proc. Procentais išreikštų duomenų JAV ligų ir kontrolės centras nepateikia. 2018 metais tarp juodaodžių JAV gyventojų užfiksuota 484 785 chlamidijų atvejai. Iš viso tais pačiais metais užfiksuota 1 765 855 chlamidijų atvejai. Remiantis šiais duomenimis gauname, kad juodaodžiai gyventojai JAV 2018 metais sudarė maždaug 27 proc. visų chlamidijų atvejų.

Pacientų, sergančių gonorėja, skaičius nesumažėtų 69 proc. 2018 metais JAV iš viso užfiksuota 583 405 gonorėjos atvejų. Tarp jų buvo 223 142 sergančių juodaodžių arba 38 proc. visų sergančiųjų skaičiaus.

Pacientų, sergančių sifiliu, skaičius nesumažėtų 57 proc. 2018 metais JAV iš viso buvo 35 063 sergančių sifiliu, tarp jų – 11 419 juodaodžių žmonių. Šis skaičius sudaro 33, o ne 57 proc.

Pateikta informacija apie juodaodžių gyventojų, sergančių venerinėmis ligomis, skaičių žinutėje buvo visiškai neteisinga, tačiau netgi matant tikruosius skaičius daryti išvadas būtų klaidinga. Venerinių ligų paplitimui didelę įtaką daro ekonominės, socialinės sąlygos, galimybė gauti išsilavinimą, todėl rasiniu pagrindu vertinti užsikrėtimo procentą, neatsižvelgiant į skirtingų rasių ekonominę atskirtį JAV būtų neetiška.

Vidutinės metinės pajamos šalyje nepadidėtų daugiau nei 20 000 USD. 2018 metų duomenimis, JAV gyveno 43,8 mln. juodaodžių ir 250,14 baltųjų. Vidutiniškai afroamerikiečiai tais pačiais metais uždirbo 41 361 JAV dol. per metus. Vidutinės juodaodžių pajamas padauginus iš visų juodaodžių gyventojų skaičiaus ir gautą sumą padalinus visiems JAV gyvenantiems baltiesiems gautume 7 242 JAV dol. kiekvienam.

Atsižvelgiant į tai, kad baltųjų vidutinės pajamos JAV ir taip beveik dvigubai viršija juodųjų gaunamas pajamas ir siekia 70 642 JAV dol. per metus, ši papildoma suma nebeatrodytų tokia jau didelė.

JAV gyvenantys juodaodžiai darbo rinkoje vis dar nukenčia – paprastai jiems sunkiau susirasti darbą, mokamas mažesnis darbo užmokestis, jie pirmi iš darbo atleidžiami. Tyrėjų grupė, analizavusi su JAV darbo rinka susijusius duomenis, tyrė, ar teisingas Amerikoje dažnai vartojamas posakis, kad juodaodžiai yra vėliausiai pasamdomi ir pirmiausia atleidžiami („Last hired first fired“). Išanalizavus duomenis paaiškėjo, kad yra kiek kitaip – paprastai juodaodžiai darbuotojai nusamdomi pirmiau, tik prasidedant verslo ciklui, tačiau susidūrus su iššūkiais įmonėse jie ir atleidžiami pirmiausia.

Skurde gyvenančių žmonių skaičius nesumažėtų 54 proc. 2018 metais juodaodžiai JAV gyventojai sudarė 22 proc. visų skurstančiųjų. Nepaisant to, kad šis skaičius – daugiau nei dvigubai mažesnis už pateiktą klaidinančioje žinutėje, skurstantys rasinių mažumų gyventojai – didelė problema JAV. Palyginti, baltaodžiai gyventojai JAV sudarė tik 9 proc. visų skurstančiųjų.

Benamių skaičius nesumažėtų 65 proc., tačiau benamystė tarp rasinių mažumų – didelis iššūkis JAV. 2018 metais 40 proc. visų JAV benamių sudarė afroamerikiečiai.

Pašalpų gavėjų skaičius nebūtų sumažintas 52 proc. 2013 metų duomenimis, afroamerikiečiai sudarė 22 proc. visų JAV pašalpų gavėjų. Pagalba sunkiai besiverčiantiems JAV skirstoma į keletą pagrindinių programų – socialinio būsto, pradžios, maisto talonų, pašalpų, nedarbo išmokų ir socialinės apsaugos. „Huffpost“ atlikta apklausa parodė, kad amerikiečiai įsitikinę, jog daugiausia pinigų pašalpų pavidalu gauna būtent afroamerikiečiai, bet jų nuomonė nuo tikrųjų skaičių kai kur skyrėsi net kelis kartus. 2016 metų duomenimis, kurie pateikiami tame pačiame „Huffpost“ tyrime, medicininių išlaido dengimo programa „Medicaid“ iš viso turėjo 70 milijonų paramos gavėjų iš kurių 43 proc. buvo baltieji, 18 proc. buvo juodieji, o 30 proc. – lotynoamerikiečiai.

Iš 43 milijonų maisto talonų gavėjų 36,2 proc. buvo baltieji, 25,6 proc. – juodieji, 17,2 – lotynoamerikiečiai ir 15,5 proc. nenurodytos rasės.

JAV demokratų partija neprarastų 26 proc. savo rinkėjų. Praradimas, tikintis, kad už demokratus balsuotų toks pat afroamerikiečių skaičius, kaip ir per 2016 metų rinkimus, būtų dviem procentais mažesnis nei nurodytas. 2016 metais 24 proc. demokratų rinkėjų sudarė juodieji Amerikos gyventojai.

Kas pateikė klaidinančią statistiką?

Žinutės komentarų skiltyje jos autorius nurodė, kad išvardyti statistiniai duomenis paimti iš kito šaltinio. Originaliu šaltiniu nurodytas tas pats sąrašas rusų kalba, kuriuo socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino Aleksandras Gutinas. Daugiau nei 62 tūkst. sekėjų turintis A. Gutinas yra Rusijoje žinomas poetas, šoumenas ir tinklaraštininkas.

Klaidinanti žinutė rusų kalba
Klaidinanti žinutė rusų kalba
© Ekrano nuotr.

Žinutės su tikrąją juodaodžių padėtį JAV iškraipančia statistika apačioje A. Gutinas pridėjo dar vieną šaltinį – Aliną Zagorski (ta pati pavardė nurodyta ir Š. Jasiukevičiaus publikuotoje žinutėje). „Facebook“ socialiniame tinkle yra trys vartotojai tuo pačiu vardu ir pavarde, todėl sunku atsekti, kuris iš jų galėjo sugalvoti rasizmą skatinantį sąrašą, tačiau tas pats sąrašas atsirado ant nemažos dalies rusakalbių vartotojų sienų.

Vis dėlto, ne visi rusakalbiai vartotojai buvo patenkinti tokia „statistika“. Vienas iš jų šį sąrašą pavadino skaitmeniniu idiotizmu ir primityviu rasizmu.

 • Šaltiniai
 • The gap between the number of blacks and whites in prison is shrinking; pewresearch.org
 • United States Census Bureau informacija
 • Labor force characteristics by race and ethnicity, 2018; bls.gov (kai kurie šaltiniai viešai prieinami tik pasitelkus VPN ir regiono nustatymuose pasirinkus JAV)
 • Race/Ethnicity of Gang Members; nationalgangcenter.gov
 • Statistics Show IQ Disparities Between Races. Here's What That Really Means; forbes.com
 • Why People Keep Misunderstanding the ‘Connection’ between Race and IQ; cato.org
 • JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenys
 • Poverty Rate by Race/Ethnicity; kff.org
 • Racial Disparities in Homelessness in the United States; endhomelessness.org
 • Journey to power: The history of black voters, 1976 to 2020; nbcnews.com
 • Welfare Income, by Race and Ethnicity: 2013; pewresearch.org
 • Last Hired, First Fired? Black-White Unemployment and the Business Cycle
 • Americans Are Mistaken About Who Gets Welfare; huffpost.com
Įkelti
* privalomi laukai
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(37 žmonės įvertino)
1.8649

Top naujienos

Vaidas Saldžiūnas

Lietuvos kariuomenės vadas: turime būti pasirengę atgrasyti Rusiją ir jei prireiks – kariauti prieš ją (27)

Ar Lietuva ir NATO rimtai vertina karo Ukrainoje pamokas? Tokių klausimų ir abejonių netrūksta,...

Į iškvietimą atvykusiam „farui“ – rimti nemalonumai: teks atsisveikinti su darbu policijoje (12)

Savo galią demonstravęs policininkas kaip reikiant prisidirbo – į iškvietimą atvykęs...

Karas Ukrainoje. Dronas „pasveikino“ Kurską miesto dienos proga: nugriaudėjo galingas sprogimas (24)

Praėjusių metų vasarį prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai, okupantams pavyko užimti...

Giedrė Balčiūtė

Pasaulyje žinomas daktaras pasidalijo 7 sveiko ir ilgo gyvenimo paslaptimis

Gyventi ilgai ir kuo ilgiau išlikti sveikiems – ne vieno svajonė. Jau seniai pastebėta, kad...

Tikro rudens dvelksmo dar teks palaukti – saulėti, šilti orai ir naujos savaitės palydovai

Pirmadienio dieną netoli mūsų šalies bus anticiklono centras, todėl diena bus saulėta, dangumi...

Istorinė pergalė: lietuvė tapo pasaulio breiko čempione ir iškovojo bilietą į olimpines žaidynes (1)

Sekmadienį vakare Belgijos Leveno miestelyje vykusiose pasaulio breiko pirmenybėse triumfavo...

Ūkininkė Ona sumanė, kaip užsidirbti iš kaimo nemačiusių turistų: siūlo nakvoti ant šieno krūvos

Po Lietuvą keliaujantys žmonės ieško kažko naujo ir įdomaus, todėl biržietė Ona...

Dovilė Jablonskaitė

Olando suvedžiota 48-erių Viktorija „Tinderyje“ išsirinko 3 patikusius vyrus ir leido vienam apie kitą sužinoti – rezultatas pritrenkė

Pusantrų metų trukusi vilnietės Viktorijos ir olando Larso meilės istorija baigėsi...

Savaitgalį šiurpino apsinuodiję nepilnamečiai: paaiškėjo, kad rastas negyvas 17-metis galimai vartojo narkotines medžiagas (2)

Šį savaitgali medikai ir policijos pareigūnai dirbo išsijuosę – teko gaivinti apsinuodijusius...

Delfi Mokslas

Kodėl praeityje tiek daug moterų buvo pasmerktos myriop už raganavimą? Šiurpūs aukų likimai – už darbščią kasdienybę (1)

Dėl marų, karų ir neįprastai šalto oro naujųjų laikų pradžia nebuvo pats palankiausias metas...