aA
Neseniai ministrų kabinetas vienbalsiai skyrė papeikimą Viešojo saugumo tarnybos (VST) vadui Ričardui Pociui. Ką pareigūnas padarė, kad jo nusipelnė, paaiškinta nebuvo, tačiau, Delfi žiniomis, tai tapo ilgai tarp R. Pociaus ir ministrės Agnės Bilotaitės tvyrojusios įtampos, itin paaštrėjusios po riaušių prie Seimo, atomazga.

Vyriausybėje nuobaudos R. Pociui klausimas svarstytas slaptai – ką apie VST vado nusižengimus diskutavo ministrai, nuspręsta neviešinti.

Tiek Vyriausybė, tiek Vidaus reikalų ministerija (VRM) aiškina, kad tai buvo būtina siekiant apsaugoti R. Pociaus asmens duomenis ir jautrią „grėsmių valdymo, neramumų ir riaušių malšinimo informaciją“.

Apie priežastis – tyla

Tarnybinė nuobauda VRM siūlymu tarnybos vadovui skirta birželio 22 dieną. Ministerijos išplatintame pranešime buvo aiškinama, kad R. Pocius, pažeisdamas statutinėje tarnyboje griežtai reglamentuotą tarnybinį pavaldumą, nevykdydamas vadovybės nurodymo, rodė neigiamą pavyzdį įstaigos darbuotojams ir kitų statutinių įstaigų vadovams.

Aiškinta, kad nepaprastosios padėties metu VST priskirtos svarbios užduotys, apie kurių vykdymą būtina nuolat informuoti A. Bilotaitę. O R. Pocius nederino savo veiksmų su VRM vadovybe ir „atsisakė vykdyti ministrės įsakymu patvirtintą planą“.

Už ką nubaustas VST vadas generolas Pocius: ar nuo visuomenės slepiamuose puslapiuose nurodyta tikroji priežastis

Prašymas skirti papeikimą R. Pociui buvo motyvuojamas VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atlikto tarnybinio patikrinimo išvada.

Joje įvardytų nusižengimų ministerija nusprendė neviešinti, todėl pranešime tik išvardijo teisės aktus, kuriuos pažeidė R. Pocius.

Ne itin šia tema norėjo kalbėti ir pats R. Pocius. Jis BNS tik patvirtino, kad tarnybinę nuobaudą skųs, ir mįslingai užsiminė, kad VRM veiksmai turi „psichologinio terorizavimo požymių“.

Papeikimas – už kelis epizodus

Delfi žiniomis, tarnybinio patikrinimo išvadoje minimi keli epizodai: vadui priekaištauta, kad viename pasitarimų dalyvavo ne jis pats, o jo pavaduotojas, R. Pociui reikštas priekaištas dėl neįvykdyto plano.

Tyrimas vyko ir dėl to, kad VRM esą buvo prašiusi tarnybos deleguoti atstovą į darbo grupę, kurioje tartasi dėl Rūdninkų poligono, tačiau VST raštu jau anksčiau buvo išreiškusi pritarimą ir pareiškusi, kad pastabų šiuo klausimu neturi.

Dar viename epizode minimas VST raštas, kurio tarnybos prašė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. R. Pociui turėta priekaištų dėl to, kad komitetui išsiųstas dokumentas esą nebuvo suderintas su VRM, nors jis kartu buvo siųstas ir ministerijai.

Apie tai Delfi paklausta VRM šią informaciją neigė, o neigdama ją ėmė šiek tiek painiotis.

„Jūsų paklausime pateikta informacija nėra teisinga, tai yra nuobauda skirta ne už tai, kas įvardinta“, – teigiama ministerijos atsakyme.

Tačiau kodėl ministerija neigė net ir tai, ką anksčiau pati teigė?

Nuobaudos skyrimo dieną VRM išplatintame pranešime buvo rašoma, kad R. Pocius „atsisakė vykdyti ministrės įsakymu patvirtintą planą“, – nevykdomą planą klausimuose VRM minėjo ir Delfi.

„Negalime detalizuoti aplinkybių, nes jos yra susijusios su asmens duomenimis ir jų atskleidimas pažeistų paties VST vado privatumą. Norėdami susipažinti su išvadomis turite kreiptis į VST vadą“, – paprašyta tai paaiškinti, atsakė ministerija.

Konflikto šaknys gilesnės

Gerai su situacija susipažinęs žmogus Delfi pasakojo, kad VRM ir ministrei tiesiogiai pavaldaus VST vado konfliktas nesusijęs su nevykdomais planais ar į darbo grupes nedeleguotais tarnybos atstovais.

Esą juoda katė tarp A. Bilotaitės ir R. Pociaus perbėgo praėjusiais metais prasidėjus migrantų krizei.

Kaip pasakojama, A. Bilotaitė nebuvo patenkinta tuo, kad R. Pocius pasipriešino ministerijos planams VST pareigūnus išsiųsti valyti migrantų tualetų ir dušinių bei gaminti jiems valgyti.

Dar vienas rimtas susikirtimas esą įvyko pernai rugpjūtį prie Seimo įsiplieskus riaušėms.

Delfi šaltinių teigimu, prieš pareigūnams imantis veiksmų tarnybos vadas prašė, kad įsakymas naudoti smurtą prieš parlamentą apsupusią minią būtų duotas raštu.

Beje, raštu jis galėjo būti pateiktas ne iš karto, o vėliau – tokia galimybė yra numatyta.

Už ką nubaustas VST vadas generolas Pocius: ar nuo visuomenės slepiamuose puslapiuose nurodyta tikroji priežastis
© DELFI / Orestas Gurevičius

Įsakymas įvykdytas, tačiau jis buvo žodinis.

Ministrų diskusija – įslaptinta

Kokius argumentus Vyriausybės posėdyje kitiems ministrams dėstė A. Bilotaitė, jau nebesužinosime, nes buvo nuspręsta šią posėdžio dalį padaryti neviešą.

„Dabar posėdyje padarysime pertrauką ir pereisime į kitą režimą“, – pradėjus svarstyti šį klausimą, pranešė premjerė Ingrida Šimonytė.

Po šių žodžių Vyriausybės posėdžio transliacija nutrūko, o kai ji buvo atnaujinta, niekas jokių klausimų nebeturėjo – sprendimas dėl papeikimo priimtas bendru sutarimu.

„Negalime detalizuoti aplinkybių, nes jos susijusios su asmens duomenimis ir jų atskleidimas pažeistų paties VST vado privatumą, – atsakyme Delfi aiškino VRM. – Dėl šios priežasties ši dalis negalėjo būti viešai transliuojama.“

Pasak ministerijos, tarnybinės nuobaudos klausimas buvo įtrauktas ir priimtas viešoje Vyriausybės posėdžio darbotvarkėje, o tyrimo išvados dėl nuobaudos skyrimo aptartos kitu – Vyriausybės pasitarimo – režimu.

O Vyriausybės Spaudos tarnyba Delfi aiškino, kad klausimas svarstytas viešai, bet neviešai aptartas prieš svarstymą, ministrei pristačius neviešo pobūdžio tarnybinio tyrimo išvadą.

„Jos dalimi taip pat yra su asmens duomenimis susijusios, todėl neviešintinos aplinkybės“, – pabrėžiama atsakyme.

Už ką nubaustas VST vadas generolas Pocius: ar nuo visuomenės slepiamuose puslapiuose nurodyta tikroji priežastis
© DELFI / Andrius Ufartas

Bandė sudaryti įspūdį, kad išvada – slapta?

Vyriausybės Spaudos tarnyba mini, kad tarnybinio tyrimo išvada yra neviešo pobūdžio. Iš tiesų neviešo pobūdžio ji yra tiek, kiek ministrai pasiryžę saugoti R. Pociaus asmens duomenis.

Tačiau svarstant šį klausimą Vyriausybėje viešai galėjo būti bandoma sudaryti įspūdį, kad tarnybinio tyrimo išvada turi slaptumo žymą „Riboto naudojimo“.

Viename iš VRM ministrų kabinetui pateiktų ir viešai internete paskelbtų dokumentų buvo rašoma, kad ministrams pridedama ir 15 lapų apimties tarnybinio tyrimo išvada. Įdomu tai, kad prie šio teiginio buvo ranka prirašytos raidės „RN“, kas turėtų reikšti, kad išvada yra „Riboto naudojimo“.

Tačiau pasibaigus posėdžiui šis dokumentas buvo atnaujintas, o naujame jo variante raidžių „RN“ neliko.

„Ministerijos Vyriausybei pateikti dokumentai neturėjo jokios žymos“, – Delfi patikino VRM.

Nepaisant to, kad išvada nėra slapta, ministerija portalui jos pateikti nesutiko, nes „tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams skyrimo ir panaikinimo tvarkos aprašas nenumato galimybės papildomai teikti dokumento kitiems subjektams“.

„Siekiant nepažeisti asmens duomenų apsaugos reikalavimų, išvados pateikti negalime“, pareiškė ministerija.

Veiksmų per riaušes nevertino

Aiškindama, kodėl R. Pociaus klausimu ministrai diskutavo ne viešai, VRM atsakyme Delfi minėjo ne tik asmens duomenis, bet ir kad „tai susiję su jautria taktine grėsmių valdymo, neramumų ir riaušių malšinimo informacija“.

„Primename, kad tyrimas atliktas ne dėl neeilinio pareigūno, o tarnybos vado, generolo, veiksmų“, – pabrėžė VRM.

Tačiau kitame atsakyme patikino, kad vykęs tyrimas su riaušėmis prie Seimo nesusijęs.

„VST vado veiksmai rugpjūčio mėnesį prie Seimo vykusių riaušių metu per tarnybinį patikrinimą vertinami nebuvo“, – teigė VRM.

Už ką nubaustas VST vadas generolas Pocius: ar nuo visuomenės slepiamuose puslapiuose nurodyta tikroji priežastis
© DELFI / Ainis Gurevičius

Komentuodama Delfi žinias apie ankstesnius R. Pociaus ir A. Bilotaitės nesutarimus bei tai, jog VST vadas prašė raštiško įsakymo malšinti riaušes, VRM aiškino, kad visoms statutinėms tarnyboms vienodą galią turi tiek žodiniai, tiek raštiški tiesioginio ar operacijų vadovo pavedimai.

„Žodiniu įsakymu gali būti pasitelktos papildomos pajėgos netgi vykdant specialiąją operaciją „Vėtra“, nes kilus neramumams reikia veikti operatyviai ir ne visais atvejais yra galimybė pavedimus fiksuoti raštu. Vadovaudamiesi žodiniais pavedimais Policijos departamento ir VST pareigūnai malšino prie Seimo vykusias riaušes“, – rašo ministerijos atstovai.

Pasak jų, valdant neteisėtos migracijos krizę visoms tarnyboms teko vykdyti ir joms nebūdingas funkcijas, tačiau VST pareigūnai esą niekada nebuvo verčiami teikti migrantams maitinimo ar valymo paslaugas ir išimtinai vykdė objektų apsaugos funkcijas.

„Ministrė ne kartą išreiškė dėkingumą VST pareigūnams už jų įsitraukimą į neteisėtos migracijos krizės valdymą bei objektų apsaugą. Nesutarimų šiuo klausimų nebuvo“, – tikina VRM.

Pocius: neturiu visos informacijos

Susidariusią situaciją R. Pocius Delfi komentavo, tačiau konkrečių dalykų apie nusižengimą, už kurį buvo nubaustas, nepasakojo.

Jis teigė, kad ši nuobauda yra pirmoji per visą jo karjerą, tačiau tikino neturintis visos informacijos, už ką ji skirta.

Ričardas Pocius
Ričardas Pocius
© DELFI / Domantas Pipas

„Surinksime informaciją, tada bus aišku, už ką. Esu prisiekęs Lietuvos valstybei ir Lietuvos žmonėms, esu pareigingas įstatymų vykdytojas – matyt, už tai ir gavau tą nuobaudą. Daugiau neturiu supratimo, už ką galėjo būti <...>. Kai turėsim visą informaciją, galėsiu pakomentuoti plačiau“, – aiškino jis ir pabrėžė, kad A. Bilotaitė viešai šį klausimą pateikė labai aptakiai, todėl jis nežino detalių.

Vyriausybės nutarime, anot jo, konkretus nusižengimas nebuvo įvardintas.

„Ir, kaip paaiškėjo, Vyriausybės posėdžio įrašas buvo nutrauktas. Ministrė A. Bilotaitė žiniasklaidai irgi nepaaiškino, kokiais veiksmais kažką pažeidžiau“, – kalbėjo jis.

R. Pocius sakė, kad teisingumą vykdo teismai, jie ir „nustatys teisingumą“, taip pat užsiminė apie patiriamą psichologinį spaudimą, tačiau į detales nesileido.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(154 žmonės įvertino)
3.9740

Top naujienos

Studentams – blogos žinios: dėl negrąžinamų paskolų šimtai absolventų perduodami antstoliams (2)

Dėl negrąžinamų paskolų už studijas – šimtai absolventų perduodami antstoliams. Studentai...

Žiniasklaida: Kryme siaubas dar tik prasideda (9)

Rusų okupantai nuotoliniu būdu susprogdino Kachovkos hidroelektrinę ir šiai operacijai ruošėsi...

Užkalnis. Sovietinės Lietuvos pribezdėta pirkia ir laimingi jos gyventojai (16)

„Pribezdėto kambario sindromas“, ne kartą yra sakęs vienas mano draugas. Psichologai tai...

Sukritikavo siūlymą keisti atostoginių skaičiavimo tvarką: tikslas – atimti paskutinį eurą iš darbuotojo (4)

Vasara dar tik prasidėjo, tačiau jau kalbame apie atostogas, o tiksliau, atostoginius ir Lietuvos...

Jonava rengėsi istoriniam vakarui, bet Šeškų kamavo bloga nuojauta: bijojau šių rungtynių

Sausakimšai tribūnas užpildę Jonavos komandos sirgaliai tyliai skirstėsi iš arenos: jų...

Sinoptikai turi naujienų dėl birželio orų: poilsiaujantiems bus malonu, tačiau yra ir bloga žinia (1)

Kol kas Lietuvoje prognozuojami šilti vasariški orai , tačiau, kas laukia likusiomis birželio...

Raminta Lukošienė

Valdas Burnys – apie skausmą po Cololo netekties, keiktis privertusius iššūkius ir vaikų staigmeną: supranti, kokius teisingus žmones užauginai

Kurį laiką tarp dviejų profesijų blaškęsis grupės „Išjunk šviesą“ lyderis Valdas Burnys...

Šaltiniai: jau aišku, kas bus siūloma į VRK vadoves

Vadovauti Vyriausiajai rinkimų komisijai ( VRK ) bus siūloma šiuo metu VRK Politinių partijų ir...

Karybos ekspertas įvardijo netikėtas grėsmes po katastrofos Kachovkoje: potvynis – dar ne blogiausia, kas laukia (8)

Karybos ekspertas Darius Antanaitis antradienį laidoje „Delfi diena“ įvardijo netikėtas...

Iš Kanų kino festivalio grįžo su jautriais įspūdžiais: Ukrainos žvaigždė lietuvei prisipažino didžiausią pamoką gavusi Kaune

„ Kanų kino festivalis – puiki proga tuo metu susiplanuoti atostogas Žydrojoje pakrantėje“,...