Statybas vykdo Statybų inspekcijos darbuotojas ir verslininkas

DELFI jau anksčiau rašė apie statybas, vykdomas Vilniaus senamiestyje, visai šalia gynybinės sienos bastėjos, Subačiaus gatvėje. Nors leidimas yra išduotas tik 31-am butui, statytojo puslapyje parduodama kur kas daugiau – 52 butai. Be to, kaimynai įtaria, kad statybos leidimas naujam daugiabučiui UNESCO saugomoje kultūros paveldo apsaugos zonoje apskritai yra neteisėtas ir dėl to kreipėsi į teismą.

Teisminiai ginčai dėl šio statinio vyksta iki šiol. Pirmos instancijos teismas buvo palankus statytojams, tačiau dabar atvejis nagrinėjamas antros instancijos teisme. Prieš teisminius ginčus statybas tyrė ir VTPSI, tačiau tyrimą nutraukė ir paliko viską išsiaiškinti teismui.

Įdomi detalė šioje istorijoje yra ta, kad vienas iš statybų vystytojų yra tos pačios VTPSI darbuotojas, dar daugiau, to pačio skyriaus darbuotojas, kuris ir tyrė daugiabučio statybas.

Daugiabučio statybas Subačiaus gatvėje vykdo įmonė „Subačiaus namai“. Ji valstybinės žemės nuomos sutarties pagrindu ir valdo žemės sklypą. Įmonė šiuo metu turi du darbuotojus.

2014 02 13 dienos Registrų centro duomenimis, įmonės akcininkai yra Vytautas Jonas Lapienis, kuris yra ir įmonės direktorius (akcijų sk. - 55), ir Aurimas Ruškulis (akcijų sk. - 45).

V. J. Lapienis yra verslininkas, o štai kitas įmonės akcininkas A. Ruškulis tuo pačiu dirba VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Teisės ir bendrųjų reikalų poskyrio vyriausiuoju specialistu.

VTEK liepė išsitirti pačiai Statybų inspekcijai

VTEK – institucija, kuri turėtų tirti ar nėra pažeisti viešieji ir privatūs interesai, tačiau šiuo atveju komisija nenori tirti situacijos. VTEK gavo skundą dėl galimo viešųjų ir privačiųjų interesų pažeidimo, tačiau užuot dariusi tyrimą, nurodė išsitirti savo pavaldinio elgesį tai pačiai Statybų inspekcijai.

Su DELFI VTEK raštu pasidalino skundo autoriai. Jie teigė, kad sunku suvokti, kodėl institucija, kuri reikalinga nepriklausomam interesų tyrimui, jį daryti įpareigoja pačią suinteresuotą instituciją.

„Komisijai yra suteikta teisė perduoti gautą pranešimą ištirti valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kuriame skundžiamas asmuo dirba, vadovui. Komisija nusprendė pavesti jums atlikti tyrimą pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas ir įvertinti A. Ruškulio elgesį, t. y. konkrečiai ir aiškiai konstatuoti, ar jis pažeidė įstatymo reikalavimus“, - rašoma VTEK rašte Statybų inspekcijai. Raštą pasirašė komisijos pirmininkas Romas Valentukevičius.

Taip pat rašte rašoma, kad VTPSI turi per mėnesį informuoti VTEK apie priimtus sprendimus bei motyvus.

VTPSI situacija tyrė dar vasarą, bet pažeidimų nenustatė

VTPSI tarnybinį patikrinimą dėl A. Ruškulio darė dar vasarą, tačiau pažeidimų nenustatė.

„Atlikus tarnybinio nusižengimo tyrimą dėl inspekcijos specialisto A. Ruškulio galimo viešųjų ir privačių intereso konflikto nustatyta, kad, atsižvelgiant į vyriausiojo specialisto A. Ruškulio vykdomų Vilniaus skyriaus Teisės ir bendrųjų reikalų poskyrio vyriausiojo specialisto funkcijų pobūdį (nesietiną su tiesioginiu statybos valstybinės priežiūros vykdymu) ir į tai, jog vyriausiasis specialistas A. Ruškulis deklaravo savo turimas UAB „Subačiaus namai“ akcijas, pripažinta, kad vyriausiasis specialistas A. Ruškulis nepadarė tarnybinio nusižengimo“, - DELFI laiške anksčiau rašė VTPSI atstovė Veslava Komarovič.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcija prie AM

Neaišku, kiek šioje situacijoje VTPSI turi kompetencijos tirti būtent interesus. Kurioziška yra tai, kad VTPSI, nepaisant tarnybinio tyrimo rezultatų, taip pat dar vasarą pati kreipėsi į VTEK ir prašė išsakyti savo nuomonę.

Tuomet VTEK bendro pobūdžio atsakymą, kad vien akcijų turėjimas savaime nereiškia interesų konflikto, jeigu asmuo nedalyvavo sprendimuose, susijusiuose su daugiabučio Subačiaus gatvėje statybomis. Tokiu atveju asmuo turėjo nusišalinti.

Tačiau VTEK detalesnio tyrimo taip ir nepradėjo, o vėliau gavusi skundą, situaciją įpareigojo išsitirti pačią Statybų inspekciją.

Tyrimo eiga: šiuo metu paaiškinimą rašo pats inspektorius

VTPSI jau gavo VTEK prašymą ištirti savo darbuotoją. Pasak VTPSI atstovės viešiesiems ryšiams šiuo metu paaiškinimą rengia pats inspektorius A. Ruškulis.

„Nagrinėjant VTEK 2017-01-27 persiųstą skundą, A. Ruškuliui pavesta pateikti paaiškinimą raštu dėl skunde nurodytų aplinkybių. Atsakymas VTEK bus pateiktas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais“, - komentavo V. Aliukonienė.

VTEK sušvelnino toną: Statybų inspekcijos išvadą pertikrins

Po DELFI kreipimosi ir klausimų, kodėl VTEK atsisako tirti minėtą atvejį ir ar nebūtų nešališkesnis tyrimas, jeigu jį vykdytų VTEK, o ne pati inspekcija, kurioje jis dirba ir kuri neaišku, kiek kompetencijos turi tirti interesus, VTEK dar kartą aptarė šį klausimą savo posėdyje.

Posėdyje buvo konstatuota, kad VTPSI savo tyrimo išvadas turi pateikti iki vasario 27 dienos, bet tai nereiškia, kad VTEK vėliau nepradės savo tyrimo. Buvo konstatuota, jog VTEK revizuos VTPSI išvadas.