2021 m. vasario 19 d. VRK pripažino, kad R. Žemaitaitis, kandidatuodamas į Seimą 2020 m. Kelmės-Šilalės vienmandatėje rinkimų apygardoje, priėmė ir panaudojo nepriimtinas aukas iš likviduojamos partijos „Tvarka ir teisingumas“, įpareigojo jį kaip auką gautus 6 tūkst. eurų pervesti į valstybės biudžetą.

R. Žemaitaitis nesutiko su šiuo sprendimu, teigdamas, kad partijos „Tvarka ir teisingumas“, turinčios likviduojamos partijos statusą, veiksmas paaukoti savarankiškos politinės kampanijos dalyviui minėtą sumą neprieštaravo įstatymams. Jis tikino, kad gaudamas auką, nebuvo partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys.

Politiko teigimu, dokumentai rodo, jog sprendimas paremti jį 6 tūkst. eurų buvo priimtas, remiantis 2020 m. birželio 6 d. pasirašytu politinių partijų „Tvarka ir teisingumas“, Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) ir visuomeninio politinio judėjimo „Pirmyn, Lietuva“ susitarimu. Jame teigiama, kad „po partijų ir visuomeninio susijungimo likę veikiantys juridiniai asmenys visokeriopai rems partijos Laisvė ir teisingumas politinę ir visuomeninę veiklą, visomis išgalėmis prisidės, kad partija savo idėjas skleistų kuo didesniam ratui žmonių“.

R. Žemaitaitis VRK sprendimą buvo apskundęs Vilniaus apygardos administraciniam teismui, tačiau 2021 m. spalį teismas šį skundą atmetė. Teismas nusprendė, kad likviduojama partija „Tvarka ir teisingumas“, pervedusi lėšas R. Žemaitaičiui, pažeidė Politinių partijų įstatyme įteisintą draudimą politinės partijos turtą ir lėšas skirstyti jos nariams, taigi pareiškėjas šių lėšų priimti negalėjo, nes žinojo apie partijos likvidavimą.

Parlamentaras R. Žemaitaitis šį sprendimą apskundė LVAT.