Premjerė Ingrida Šimonytė tikėjosi, kad karantino nutarimas keičiamas gal jau paskutinį kartą.

Sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė Vyriausybės posėdyje teigė, jog epidemiologinė situacija gerėja, bet kol kas karantino atsisakyti negalima, todėl jis keičiamas.

Dėl judėjimo per šalies sieną sąlygų

Patikslinamos sąlygos atvykstantiems vakcinuotiems užsieniečiams iš trečiųjų šalių. Kaip papildomą įrodymą siūloma pripažinti pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą.

Taip pat, siekiant aiškumo, kai skirtingose šalyse skirtingai traktuojamas skiepijimo pabaigos faktas, siūloma nustatyti konkrečias sąlygas, kada laikoma, kad skiepijimas yra baigtas; skiepijimas yra laikomas baigtu, jei po COVID-19 ligos vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:

  • antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
  • viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
  • bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID–19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.

Atsižvelgiant į didėjantį atvykstančiųjų turistų srautą bei į tai, kad vasaros sezono metu daug šeimų keliauja su vaikais, o šiuo metu tik kai kurios užsienio valstybės pradeda vakcinaciją vaikų nuo 12 metų amžiaus, bei siekiant suteikti galimybę vaikams be papildomų leidimų laisvai atvykti į šalį, siūloma leisti visiems užsieniečiams (iš trečiųjų šalių) iki 16 metų amžiaus atvykti be apribojimų.

Taip pat tikslinami reikalavimai dėl COVID-19 tyrimų atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims.

COVID-19 tyrimų siūloma nebereikalauti iš visų atvykstančiųjų ir grįžtančiųjų iš užsienio, o tik iš tų, kurie atvyksta ar grįžta iš šalių, įtrauktų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą, kadangi pagal naujausius epidemiologinius rodiklius kai kurias užsienio šalis bus galima išbraukti iš šio sąrašo.

Patikslinama, kad SARS-CoV-2 PGR tyrimas turi būti atliktas ne anksčiau nei 72 valandų, o antigeno testas ne anksčiau nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką.

Kartu tikslinami reikalavimai dėl COVID-19 tyrimų atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, kurie yra vakcinuoti ar persirgę COVID-19 liga.

Nustatoma, kad išimtis dėl COVID-19 tyrimo turėjimo netaikoma atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, kurie yra vakcinuoti ar persirgę COVID-19 liga, jeigu 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo ar atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (pagal sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą). Kaip papildomą įrodymą apie vakcinavimą ar persirgimą siūloma pripažinti pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą.

Be to, suvienodinant su Europos Sąjungos reikalavimais, patikslinama, kad persirgusiems asmenims nereikia COVID-19 tyrimo tik tuo atveju, kai liga buvo patvirtinta PGR tyrimu (išbraukiamas antigeno testas), bei kada laikoma, kad skiepijimas baigtas.

Galimybių paso pokyčiai

Keičiamos ir sąlygos, kada asmenys gali gauti Galimybių pasą.

Iki 13 savaičių (vietoje 12) pailginamas terminas po vakcinos „Vaxzevria“ pirmos dozės suleidimo.

Persirgusiems asmenims siūloma suteikti Galimybių pasą praėjus 2 savaitėms po bet kurios vakcinos („Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“) vienos dozės suleidimo, jei asmeniui diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.

Persirgusiems asmenims suėjus 210 dienų terminui nustatomas papildomas mėnesio laiko Galimybių paso galiojimo laikotarpis, kad šie asmenys galėtų pasiskiepyti COVID-19 ligos vakcina ir Galimybių paso galiojimas nenutrūktų.

Antigeno testo galiojimas Galimybių pasui gauti pratęsiamas iki 48 valandų (vietoje 24 valandų).

Kaukių dėvėjimas

Leidžiama kaukių nedėvėti ne tik atlikėjams pasirodymu metu, bet ir pranešėjams, renginio vedėjams repeticijų, vaizdo, garso įrašų, transliacijų, renginių metu, kai užtikrinamas saugus atstumas nuo žiūrovų ir (ar) dalyvių.

Švietimo veiklos organizavimas

Nuspręsta suvienodinti ugdymo, mokymo ir neformaliojo švietimo sąlygas – atsisakyti perteklinių ribojimų.

Nustatyta, kad mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl kurtumo, vidutinio, žymaus, labai žymaus klausos sutrikimo ar kochlearinio implanto, visiško aklumo, aklumo su regėjimo likučiu, silpnaregystės, laisvės atėmimo vietose veikiančių mokyklų (skyrių) mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdoma, brandos egzaminai ar jų dalys vykdomi, egzaminai mokiniams, kurie baigia ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, ir stojamieji egzaminai (ar kiti atrankos būdai) į bendrojo ugdymo programas vykdančias mokyklas vykdomi, profesinis mokymas ar aukštojo mokslo studijos vykdomos patalpose užtikrinant 10 kv. m patalpos plotą vienam mokiniui, kai patalpose yra daugiau kaip 10 mokinių.

Nustatoma, kad neformalusis vaikų švietimas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas, o užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 vaikų, išskyrus atvejį, kai vaikų stovykloje dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai, turintys Galimybių pasą.

Visiems vaikų vasaros stovyklų organizatoriams testavimas turės būti privalomas.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas, o uždarose erdvėse turi būti užtikrintas 10 kv. m patalpos plotas vienam asmeniui arba vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip vienas asmuo, išskyrus neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus, kai dalyvauja tik asmenys, turintys Galimybių pasą.

Užsieniečių registracijos centro (URC) veiklos organizavimas

Atsižvelgiant į daugkartinius Lietuvos Raudonojo Kryžiaus prašymus, siūloma leisti šios organizacijos stebėtojams lankytis URC ir susitikti su ten apgyvendintais užsieniečiais, taip pat leidžiama užsieniečius lankyti asmenims, turintiems Galimybių pasą.

Delfi primena, kad karantinas visoje Lietuvoje yra pratęstas iki pat liepos mėnesio.

Mokslo metus užbaigti mokyklose galės dar daugiau mokinių

Epidemiologinei situacijai šalyje gerėjant, Vyriausybė šiandien skubos tvarka priėmė sprendimą be testavimo į mokyklas leisti grįžti beveik visų šalies savivaldybių mokiniams. Taip pat Vyriausybės sprendimu vaikų vasaros stovyklų grupės galės būti didesnės, o organizuojant neformaliojo suaugusiųjų švietimo bei profesinio mokymo veiklas nebeliks dalyvių skaičiaus ribojimo.

Atsižvelgiant į gerėjančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, nesitestuodami užbaigti mokslo metus mokyklose galės beveik visų šalies savivaldybių pradinukai ir 5–11 klasių mokiniai.

„Nors kai kuriems mokiniams pamokos jau baigėsi, tačiau rengiamos įvairios ekskursijos, edukacijos, kitos veiklos mokyklose ir už jų ribų. Tai irgi yra ugdymo proceso dalis, tad ir į ekskursijas, edukacijas vaikai galės vykti nesitestuodami. Mieli mokytojai, mokyklų vadovai, išnaudokime tas likusias mokslo metų dienas taip, kad vaikai galėtų susitikti, pabendrauti, pasidžiaugti“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Iki šiol galiojusi tvarka, kai mokomasi mišriuoju būdu periodiškai atliekant mokinių ir kontaktiniu būdu dirbančių mokytojų, kitų darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai diagnozuoti arba savikontrolę galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, lieka savivaldybėse, kuriose sergamumas COVID-19 vis dar viršija 200 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Dabartiniais duomenimis, tai yra Utenos, Švenčionių, Ukmergės, Molėtų rajonų ir Visagino savivaldybės.

Didesnės vaikų stovyklų grupės

Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje galės dalyvauti ne daugiau kaip 30 vaikų. Ribojimai netaikomi, kai vaikų stovykloje dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų: yra visiškai pasiskiepiję nuo COVID-19 ligos, persirgę ja ir nuo ligos patvirtinimo praėję ne daugiau nei 210 dienų arba yra atlikę COVID-19 tyrimą ir gavę neigiamą atsakymą (ne anksčiau nei prieš 72 valandas atlikus PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas atlikus antigeno testą). Iki šio Vyriausybės sprendimo stovyklų grupės negalėjo būti didesnės nei 15 vaikų.

Organizuojant neformaliojo suaugusiųjų švietimo bei profesinio mokymo veiklas uždarose erdvėse nebelieka žmonių skaičiaus ribojimų – nuo šiol turės būti užtikrintas 10 kv. m patalpos plotas vienam asmeniui. Jei to padaryti negalima, užsiėmime gali dalyvauti ne daugiau nei vienas asmuo. Ploto vienam asmeniui reikalavimai netaikomi, jei užsiėmime dalyvauja tik Galimybių pasą, t. y. imunitetą ligai, turintys asmenys – visiškai pasiskiepiję, persirgę arba atlikę COVID-19 tyrimą ir gavę neigiamą jo atsakymą.

Visos veiklos privalo būti vykdomos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Vyriausybės nutarimas įsigalios nuo ketvirtadienio, birželio 17 d.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (181)