Pareiškime dėl nepasitikėjimo M. Majausku Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen rašoma, kad šis politikas prarado partijos kolegų konservatorių pasitikėjimą dėl savo balsavimų svarstant kitų metų biudžetą.

Pažymima, kad partijos prezidiumas priėmė sprendimą kreiptis į konservatorių frakciją Seime, idant būtų deleguotas naujas partinį pasitikėjimą turintis BFK pirmininkas vietoje M. Majausko.

Teigiama, kad nepasitikėjimo procedūra M. Majauskui sudarys visas sąlygas atsakyti į klausimą, kodėl juo nepasitiki valdančioji konservatorių partija, įvertinti tą nepasitikėjimą sukėlusias aplinkybes, jų reikšmę tolesniam BFK darbui bei gauti M. Majausko paaiškinimus.

„Suprasdami, jog tolesnis BFK pirmininko Mykolo Majausko darbas bus apsunkintas ar netgi taps neįmanomu, jei į pasitikėjimo juo klausimą neatsakys visas Seimas in corpore ir jis neturės atramos Seime savo, kaip BFK pirmininko, darbui; siekdami, kad, patyrus jį delegavusios partijos nepasitikėjimą, BFK pirmininkui Mykolui Majauskui būtų sukurtos prielaidos pasitikrinti pasitikėjimą juo Seime, pareiškiame, kad siūlome Lietuvos Respublikos Seimui atleisti BKF pirmininką Mykolą Majauską dėl nepasitikėjimo“, – dėstoma pareiškime Seimo pirmininkei.

Mano, kad Majauskas gautų Seimo pasitikėjimą

A. Širinskienės vertinimu, M. Majauskas iki šiol sėkmingai vadovavo Seimo BFK.

Agnė Širinskienė

„Daug klausimų šiame komitete dabar yra sprendžiami bendru sutarimu, kuomet klausimas tiek išdiskutuojamas ir suderinamas su visais komiteto nariais, kad nelieka skirties tarp pozicijos ir opozicijos. Jau vien tai rodo pirmininko talentus bei sugebėjimą išlikti politiškai neutraliu tuomet, kada priimami valstybei reikšmingi finansiniai sprendimai“, – Delfi teigė parlamentarė.

Visą kadenciją nei mažuma, nei Seimo dauguma komiteto bei pirmininko veiklai neturėjo jokių priekaištų, nors komitete virė karštos diskusijos, pažymėjo ji.

„M. Majausko vadovaujamas komitetas išsiskiria vykdomomis parlamentinės kontrolės apimtims, jis puikiai susitvarko su didesniu nei kituose Seimo komitetuose darbo krūviu, vertina mokestinius projektus, rengia ir įgyvendina reformas. Komitetas paskutinius metus apsvarstė 275 Seimo pavedimus. Tai yra milžiniškas kiekis, net lyginant su teisės ir teisėtvarkos komitetu“, – pabrėžė A. Širinskienė.

Politikė atkreipė dėmesį, kad M. Majauską į pareigas paskyrė ne pati partija, o visas Seimas, tad ir pasitikėjimą jis esą turi tikrintis Seime.

„Seimo valia ir nuomonė čia negali būti ignoruojama. Ji čia yra ypač reikšminga, nes šiuo sudėtingu ir krizių kupinu metu gali būti sunku surasti kitą BFK pirmininką, kuris gebėtų komitetui vadovauti nešališkai, išlikdamas politiškai neutralus, o kartu ir gebėtų surasti platų konsensusą.

Dėl to manau, kad turi būti sudarytos sąlygos Seime M. Majauskui pasitikrinti viso Seimo pasitikėjimą juo ir gauti Seimo pasitikėjimo mandato pratęsimą, kaip atramą jo tolesniam darbui BFK“, – dėstė Regionų frakcijos atstovė.

Balsavimas slaptas

Dėl to, pasak jos, antradienį pradedami rinkti Seimo narių parašai. Pasirašyti bus kviečiami ne tik opozicijos, bet ir valdančiųjų atstovai.

Mykolas Majauskas

„Be to, pasitikėjimo pasitikrinimo procedūra Seime sudarys visas sąlygas atsakyti į klausimą, kodėl BFK pirmininku M. Majausku nepasitiki valdančioji TS-LKD partija, ir įvertinti tą vienos valdančiosios partijos nepasitikėjimą sukėlusias aplinkybes, jų reikšmę tolesniam BFK darbui bei gauti Seimo nario M. Majausko paaiškinimus“, – pridūrė A. Širinskienė.

Pagal Seimo statutą, pasiūlymas atleisti Seimo pareigūną turi būti svarstomas, kai tai motyvuotu raštu pateikia Seimo valdyba, komitetas ar ne mažiau kaip penktadalis Seimo narių, tai yra ne mažiau kaip 29 parlamentarai.

Tam, kad Seimo pareigūnas būtų atleistas, slaptame balsavime turi balsuoti mažiausiai 71 parlamentaras.

Seimo nariai negali vienos sesijos metu pakartotinai reikalauti atleisti tą patį pareigūną.

Konservatorių nemalonės M. Majauskas sulaukė po to, kai teikė ir palaikė Vyriausybės matymui prieštaraujančius siūlymus dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo platesnio taikymo.

Konservatorių prezidiumas įpareigojo savo frakciją Seime vietoje M. Majausko į BFK pirmininkus deleguoti kitą politiką, M. Majauskas šalinamas iš partijos.

Teigia, kad iniciatyva apsimestinė, dėl Majausko imsis kitokio plano

Seimo vicepirmininko, konservatoriaus Jurgio Razmos vertinimu, iniciatyva organizuoti nepasitikėjimo procedūrą M. Majauskui yra apsimestinė. Opozicija, kuri iš tikrųjų M. Majauskui reiškia palankumą, pasak politiko, išsidirbinėja ir elgiasi nesąžiningai.

„Čia yra klausimas opozicijai, ar ji apskritai veikia sąžiningai. Jeigu jie reiškia nepasitikėjimą, tai nepasitikėjimas turi būti tikras ir jie turi balsuoti, jeigu jie reiškia nepasitikėjimą. Turi surašyti motyvus. O tokie žaidimai, kad reiškia nepasitikėjimą, bet balsuoji pasitikėdamas, tai yra kažkoks išsidirbinėjimas ir nesąžiningas, nekorektiškas veikimas.

Čia yra pačios opozicijos atsakomybė už tokius apsimestinius veikimus, klausimas dėl jų sąžiningo dalyvavimo politikoje“, – vertino J. Razma.

A. Širinskienė, siekdama surengti nepasitikėjimo procedūrą M. Majauskui, greičiausiai bando sutrikdyti konservatorių galimus sprendimus dėl jo pakeitimo Seimo Biudžeto ir finansų komitete, svarstė J. Razma.

Jurgis Razma

Konservatoriai, pasak jo, dar nėra parengę kokio nors nutarimo projekto dėl M. Majausko atšaukimo iš pareigų, bet esą tokį paruošti planuoja.

„Jeigu jau frakcija, kaip rekomendavo prezidiumas, apsispręstų M. Majauską atšaukti iš komiteto pirmininko pareigų, vargu, ar mes rinktumėmės nepasitikėjimo procedūrą. Tiesiog mes siūlytumėm Seimui priimti nutarimą pagal frakcijos iniciatyvą atšaukti savo deleguotą atstovą iš to komiteto. Tai gali būti atskiras nutarimas, kur gali būti net kelių komitetų sudėties keitimai, nes tas atšaukimas greičiausiai iššauktų poreikį iš kito komiteto žmogų čia nukreipti“, – komentavo Seimo vicepirmininkas.

„Bet suprantu, kad opozicijai toks variantas neatrodo įdomus siekiant įnešti tam tikrus trikdžius, – pridūrė jis. – Jiems turbūt labiau patinka, kad vyktų balsavimas dabar komitete dėl nepasitikėjimo ir tada tie patys opozicijos atstovai, kurie reiškia nepasitikėjimą, balsuotų priešingai, vyktų žaidimai.“

Net jei Seime įvyktų nepasitikėjimo procedūra M. Majausku ir po jos politikas išsaugotų komiteto pirmininko pareigas, tai, pasak J. Razmos, niekaip nepaneigtų konservatorių galimybės spręsti dėl jo atšaukimo iš Seimo komiteto pirmininkų.

Gentvilas: konservatorių planas gali ir nepavykti

Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime seniūnas Eugenijus Gentvilas tikino kol kas nežinąs, kaip balsuotų liberalai, jei iš konservatorių gretų pašalinto parlamentaro M. Majausko likimas Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininko pareigose spręstųsi Seimo salėje.

Pats politikas akcentavo, kad prieš priimdamas sprendimą, kaip balsuoti dėl M. Majausko, nori išsiaiškinti, kokie bus tolesni konservatorių veiksmai.

„A. Širinskienės ir opozicijos iniciatyva, tai čia dvigubu dugnu – patys žinome, kad tai yra tam tikras trolinimas ir čia jokio nuoširdumo nėra. Antras dalykas – konservatoriai <...> nesugebėję susitvarkyti su M. Majausku patys turi spręsti tą problemą“, – Eltai teigė E. Gentvilas.

Jeigu balsavimas dėl M. Majausko likimo BFK poste nukeliautų į Seimą, pasakyti, kokia būtų liberalų frakcijos pozicija – anksti, pažymėjo parlamentaras.

„Dėl mūsų frakcijos balsavimo mes dar niekaip nesitarėme. Kai bus sprendimas, aš manau, kad kitą savaitę kalbėsime apie tai, nes M. Majauskas buvo vertinamas kaip gerai dirbantis komiteto pirmininkas ir dabar dėl nesutarimų su konservatoriais gali būti įveltas visas Seimas. Tai atsakymo šiandieną neturiu, nes šią savaitę nėra Seimo plenarinių posėdžių, kalbėsime su frakcija kitą savaitę“, – sakė E. Gentvilas.

Eugenijus Gentvilas

„Tai atsakymo šiandieną neturiu, tikrai turime kalbėti su partneriais konservatoriais ir tartis bei derintis. Šiandieną aš negaliu atsakyti, nes su pora frakcijos narių tik kalbėjęs, bet tai nėra jokia frakcijos pozicija“, – pridūrė jis.

E. Gentvilas atkreipė dėmesį, kad konservatorių planas iš BFK pirmininko posto pašalinti M. Majauską gali ir nepavykti. Politikas atkreipia dėmesį, kad panašių situacijų Seime jau būta, viena iš jų – nesėkmingas „valstiečių“ bandymas pašalinti iš pareigų tuometinį Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį.

„Nebūtinai [M. Majausko pašalinimas – ELTA] gali pavykti. Patirtis ir praktika praeityje rodo, kad ne visada pavykdavo. Tai kas toliau, kas po to“, – kėlė klausimą politikas.

Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas tvirtino, kad prieš priimdamas sprendimą, kaip balsuoti dėl M. Majausko likimo BFK pirmininko poste, nori išsiaiškinti apie tolimesnius konservatorių veiksmus.

„Tai aš noriu priimdamas sprendimą šiame žingsnyje žinoti, kokie bus kiti žingsniai, kas laukia už posūkio ir už kampo dar laukia kokie kiti konservatorių žingsniai, kurių mes nežinome. Turime žinoti, ką jie planuoja daryti“, – sakė E. Gentvilas.

„Tai yra jų reikalas išspręsti šį klausimą ir jeigu mes esame koalicijos partneriai, tai mes norime žinoti, o kas po to, o koks komiteto pirmininkas, o kas būtų vietoje M. Majausko, o jeigu nepavyksta nuimti M. Majausko, ką jūs po to darysite. Negali būti taip: šiandieną prašau balsuoti kaip konservatoriai. <...> Mes turime žinoti visą procesą, kurį įsivaizduoja į bėdą pakliuvę konservatoriai. Tik tada galime priimti sprendimą“, – taip pat akcentavo jis.

Darbiečiai iniciatyvoje dalyvaus: opozicija nepadės valdantiesiems susidoroti su Majausku

Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis Delfi sakė suprantantis, kad šia procedūra kaip tik siekiama pademonstruoti parlamento pasitikėjimą M. Majausku.

Andrius Mazuronis

„Čia, matyt, tokie taktiniai žaidimai prasidėjo, bet jei tokia procedūra prasidėjo, tai sudalyvausime joje ir pažiūrėsime, ar BFK pirmininkas turi pasitikėjimą parlamente, ar neturi. Šiaip mums atrodo, kad jis dirba gerai, komitetas funkcionuoja gerai, atlieka daug užduočių – vykdo aktyvią parlamentinę kontrolę, ne viename biudžeto formavime aktyviai dalyvavo teikdami aibę pasiūlymų ir bandant atstovėti įvairias skirtingas sritis, kurioms trūkdavo finansavimo“, – komentavo Seimo narys.

Tad M. Majausko darbas, pasak A. Mazuronio, yra tenkinantis opoziciją.

„Aš kaip suprantu, čia yra viena iš galimybių pabandyti sutrukdyti valdantiesiems pakeisti M. Majauską šiame poste – tikslas ne nepasitikėjimo išreiškimas, o bandymas jį išlaikyti. Tai mes, žinoma, sudalyvausime, kadangi čia slaptas balsavimas. Žiūrėsime, kaip viskas susiklostys“, – sakė darbiečių lyderis.

„Aš matau M. Majauską kaip aktyviai, gerai dirbantį komiteto pirmininką. Nematau jo kažkokių profesinių nuklydimų ar kompetencijos stokos, darbinių trūkumų. Vien dėl politinių motyvų... Jie kyla iš valdančiosios daugumos, tai tegul jie ir sprendžia tą klausimą – nematau būtinybės, kad opozicija turėtų padėti jiems susidoroti su gerai dirbančiu BFK pirmininku vien dėl to, kad jis turi savo nuomonę tam tikrais klausimais“, – pridūrė A. Mazuronis.

Demokratai procedūrą palaiko: Majauskas dirbo tai, ką turėjo dirbti ministerija

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis taip pat sakė matantis tokios procedūros prasmę.

„Matome prasmę, kadangi komiteto pirmininkas yra paskirtas viso Seimo. Dabar matome kažkokius nesuprantamus ar nelabai aiškius Tėvynės sąjungos sprendimus, tai tokia procedūra, matyt, yra vienintelis būdas patikrinti, ar M. Majauskas turi Seimo pasitikėjimą. Tą kolegos daro ir mes prisijungsime prie jos“, – Delfi sakė ekspremjeras.

Saulius Skvernelis

Politiko teigimu, jei nepasitikėjimas M. Majauskui po slapto balsavimo vis dėlto nebus išreikštas, jis turėtų likti vadovauti BFK.

„Tai yra normalus procesas. Seime buvo ne kartą tokie dalykai taikomi, kalbant apie Seimo skiriamų pareigūnų pasitikėjimo turėjimą ar neturėjimą. Jeigu jis turi pasitikėjimą, tai Seimas jį ir išreikš, konservatoriams dėl to nereikėtų baimintis. Tai yra jų vidiniai reikalai, tai tegul sprendimų patys ir ieško, o Seimas, kaip institucija, savo sprendimą irgi padarys“, – akcentavo S. Skvernelis.

Jis antrino kolegoms iš opozicijos kitų frakcijų, kad M. Majauskas gerai vadovauja komitetui.

„Jis sugebėjo sutelkti ir komiteto narius bendram darbui, ir dirbo tai, ką turėjo dirbti Finansų ministerija. Jei Finansų ministerija neveiksni buvo, tai darė komitetas ir jo pirmininkas. Dabar nežinau, dėl kokių realių priežasčių tas Majausko „nukryžiavimas“ vyksta, nes, kalbant apie tą 9 proc. lengvatą, tai čia ne tokio reikalo klausimas.

Juo labiau, kad ir koalicijos partnerių tai buvo siūlymai – visa frakcija (Laisvės – aut. p.) palaikė. Jei koalicija yra tvirta, tai nereikėtų vieno žmogaus, kuris tikrai gerai dirbo tuos dvejus metus, dėl to bandyti atleisti iš pareigų“, – pridūrė S. Skvernelis.

Įmanoma, kad M. Majauskui išsaugoti Seimo BFK pirmininko pareigas padėtų ne tik opozicija, bet ir Seimo Laisvės frakcija, kurios siūlymą dėl lengvatinio PVM maitinimo paslaugoms M. Majauskas parėmė.

Delfi kol kas nepavyko susisiekti su Seimo Laisvės frakcijos seniūnu Vytautu Mitalu.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (22)