Griežtos VRK tyrimo išvados

Rugsėjo 6 d. VRK planuojamas posėdis, kurio metu bus svarstomas klausimas dėl A. Zuoko ir Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) politinės kampanijos bei politinės partijos veiklos finansavimo juridinių asmenų lėšomis.

Apie šio tyrimo išvadas Delfi jau rašė rugpjūčio mėnesį.

VRK tyrėjams pateikus išvadas, paaiškėjo, kad A. Zuoką pasivijo nemalonumai dėl ankstesnių jam nesėkmingai pasibaigusių rinkimų.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nustatė, kad A. Zuokas nedeklaravo dalies savo politinės kampanijos išlaidų ir nepiniginių aukų. Tai yra šiurkštus įstatymo pažeidimas ir dėl to VRK ketina kreiptis į STT ir Generalinę prokuratūrą.

Delfi publikaciją galite rasti čia.

Vis dėlto rugsėjo 1-ąją A. Zuokas raštu kreipėsi į VRK narius ir pateikė jiems savo argumentus, kodėl šių išvadų nereikėtų tvirtinti. Delfi susipažino su šiuo raštu.

„Su išvadų projektu nesutinkame iš esmės, todėl toliau teikiame savo nesutikimo motyvus. Išvados yra neteisėtos, neteisingos ir nepagrįstos bei negali būti tvirtinamos suėjus senaties terminui. (...)
Šiuo atsiliepimu prašome: taikyti tyrimui atlikti ir sprendimui priimti privalomą senatį bei nutraukti tyrimą; netvirtinti išvadų projekto.

Mano, kad VRK tyrimą vykdė per ilgai

A. Zuokas dėsto, kad 2019-11-29 priimti VRK įstatymo pakeitimai, tarp kurių priimtas ir naujasis 12 straipsnis.

„Aptariamasis straipsnis numatė naujus naikinamuosius terminius (naikinamieji terminai negali būti atnaujinti teismo)1: (i) draudimo nagrinėti skundą/prašymą, jei praėjo daugiau nei 3 metai nuo galimo pažeidimo atsiradimo dienos; (ii) imperatyvų pranešimo/skundo išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo terminą VRK, t. y. 3 mėnesiai nuo pranešimo VRK gavimo dienos bei VRK įstatymo 12 str. 3 d. nustatė vienkartinį pranešimo/skundo pratęsimo terminą 6 mėnesiams. Aptariamą pratęsimo galimybę atkartoja VRK reglamento 66-67 p.

(...) Nėra ginčo dėl to, kad VRK pranešimą dėl A. Zuoko ir tuo metu jo atstovautos politinės partijos nagrinėja 28 mėnesius arba 2 metus ir 4 mėnesius. Dar daugiau, aplinkybės, kurios nagrinėtos apima 2016, 2017, 2018, 2019 metus. Tai tam tikrų aplinkybių nagrinėjimo kontekste jau praėjo daugiau nei 6 metai, nors VRK tiria tik tuos galimus pažeidimus, kurie ne ilgiau kaip 3 metai iki skundo pateikimo. VRK yra praleidusi imperatyvų 3 metų skundo pradėjimo nagrinėti terminą ir savarankiškai maksimalų 9 mėnesių pranešimo/skundo išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo terminą. Skundo nagrinėjimo vienkartinis pratęsimo terminas turėjo būti atliktas iki 2020 m. birželio 10 d., t. y. galiojant naujajai VRK įstatymo redakcijai. Naikinamasis pranešimo/skundo nagrinėjimo terminas turėjo būti pabaigtas 2020-12-10 (su sąlyga, kad buvo vienkartinis pratęsimas). Jei tokio pratęsimo apskritai nebuvo, pranešimo/skundo išnagrinėjimo pabaiga buvo 2020-06-10“, - nurodė A. Zuokas.

Su apklausa teigia neturintis nieko bendro

VRK savo atlikto tyrimo išvadose siūlė pripažinti politinės kampanijos išlaidomis LLS (liberalų) ir A. Zuoko (1 875,50 Eur, viso 3 751 Eur) – VšĮ „Azzara“ 2018-02-28 bendrai Lietuvos ir Didžiosios Britanijos įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos tyrimai“ apmokėtą 3 751 Eur sumą pagal 2018-02-13 sąskaitą faktūrą BTL001389 už gyventojų apklausą apie 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimus.

Motyvuojant šį siūlymą išvadų projekto rengėja nurodo, kad UAB „Baltijos tyrimai“ 2017 m. lapkričio-gruodžio mėn. atliko Vilniaus miesto gyventojų apklausą apie politines pažiūras, artėjančius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus, A. Zuoką, jo dalyvavimą rinkimuose su „A. Zuoko ir vilniečių koalicija „Laimingas Vilnius“.“

Anot A. Zuoko, VRK Išvadų projekte nurodoma 2017 m. lapkričio-gruodžio mėn. UAB „Baltijos tyrimai“ atlikta apklausa „nėra ir negali būti 2019 m. A. Zuoko ar tuometinės Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) politinės kampanijos išlaidos“.

„2017 m. nebuvo aišku, ar A. Zuokas dalyvaus būsimuose rinkimuose, taip pat nebuvo jokios koalicinės sudėties, kurios reitingą galima tikrinti. Dar daugiau, 2017 m. atlikta apklausa nėra ir nebuvo naudojama politinėje kampanijoje. Ši apklausa nėra ir nebuvo rengta A. Zuoko ar LLS (liberalų) iniciatyva ar prašymu“, - rašė A. Zuokas.

Mato buvusios sutuoktinės interesą

Ir čia A. Zuokas pirštu bedė į buvusią savo sutuoktinę. „Agnė Andriulytė (buv. Zuokienė) turėjo interesą bei dalyvavo 2019 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rinkimuose koaliciniame sąraše. Pagrindinis „šaltinis“, kuriuo grindžiamas VRK pažeidimas yra Artūro Zuoko buvusios sutuoktinės Agnės Andriulytės (buv. Zuokienės) atsiųstos skaidrės, kurias Išvados rengėjas cituoja Išvadų projekte (Išvadų projekto 37.3.2 p., 55.1.8 p.). Tačiau tai yra šmeižikiško pobūdžio teiginiai ir išvados, kurios naudotos buvusios Artūro Zuoko sutuoktinės skyrybų proceso metu.

Primintina, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020-02-14 sprendimu pripažinta, kad Agnė Andriulytė (buv. Zuokienė) spręsdama šeimyninius nesutarimus (skyrybos su sutuoktiniu) ir norėdama neigiamai paveikti sutuoktinį Artūrą Zuoką neteisėtai naudojosi savo pareigomis, pažeidė įstatymo reikalavimus (VTEK 2020-02-14 sprendimas pridedamas, priedas Nr. 2). Šie įrodymai teikti VRK tyrimo metu, tačiau net nenurodyti išvadų projekte, kaip ir kiti esminiai įrodymai.

VšĮ Jono Meko fondo dalininkė buvo VšĮ „Azzara“, todėl Agnė Andriulytė (buv. Zuokienė) buvo suinteresuota šių įstaigų kontrole, nes, kaip nurodė VTEK įstaigos veiklos rezultatus naudojo norėdama neigiamai paveikti sutuoktinį A. Zuoką. Apie savo planus teikti nepagrįstus skundus ji be užuolankų pasakojusi ir spaudai“, - dėstė A. Zuokas.

VRK tyrimą vadina šališku

Toliau VRK išvadų projekte siūloma VRK tyrimo medžiagą perduoti Specialiųjų tyrimų tarnybai, LR generalinei prokuratūrai.

A. Zuokas pateikė savo argumentus, kodėl jis su tuo nesutinka: „Tai yra visiškas politizuotas, bet ne teisinis veiksmas. Jau minėta, kad VRK žinojo, kad Vilniaus AVPK KP Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje buvo tiriamos A. Andriulytės (buv. Zuokienės) nurodomos aplinkybės, IT medžiaga Nr. M-2-02-00881-20. Gavus Išvadų projektą politinė partija Laisvė ir teisingumas (buvusi LLS (Liberalai)) kreipėsi pakartotinai į prokuratūrą. 2022-08-19 dar kartą gautas atsakymas, kad jokie ikiteisminiai tyrimai pagal tos pačios Agnės Andriulytės (buv. Zuokienės) skundus nepradėti. Tokiu siūlymu VRK piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, sudarys esminę reputacinę žalą tiek politinei partijai, tiek Artūrui Zuokui.

(...) Be to, VRK turi būti žinoma, kad pagal 2017 m. spalio 19 d. sprendimą Nr. Sp-175 dėl kitos politinės partijos pažeidimų jokie ikiteisminiai tyrimai nebuvo pradėti ir negalėjo būti pradėti. Išvadų projekte tirtos aplinkybės nuo 2017-2019 m., visi neva grubūs pažeidimai dėl UAB „Baltijos tyrimai“, UAB „Civitta“, UAB „VIP spauda“, žurnalas „Zuokas. Įsimylėjęs Vilnių“, neva trečiųjų asmenų finansavimą apima aplinkybes iki 2019 metų pabaigos. (Išvadų projekto 1-11 p.). Taigi, a) prokuratūra yra išnagrinėjusi A. Anriulytės (buv. Zuokienės) skundą dėl politinės kampanijos finansavimo ir nutarė nepradėti ikiteisminio tyrimo (priedas Nr. 3, 4); b) nėra jokių pagrindų pradėti ikiteisminį tyrimą, nes tiriamų aplinkybių metu net neegzistavo baudžiamoji atsakomybė už tirtus pažeidimus. Visas šias aplinkybes VRK tyrėjas galėjo pasitikrinti gavus duomenis apie ikiteisminio tyrimo nepradėjimą, tačiau to neatliko. Toks VRK tyrimas šališkas, neišsamus, neteisėtas, nepagrįstas.“

Be to, išvadų projekto rezoliucinės dalies 1.2 p. siūloma pripažinti 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos išlaidomis LLS (liberalų) ir A. Zuoko (po 6 050, iš viso 12 100 Eur) VšĮ „Azzara“ apmokėtas nemokamo Vilniaus viešojo transporto studijos atlikimo išlaidas (12 100 Eur) pagal UAB „Civitta“ 2018-06-30 sąskaitą faktūrą CIV1806-0052.

Išvadų projekte nurodoma, kad A. Zuokas UAB „Civitta“ studijos atlikimo metu dirbo ją užsakiusioje VšĮ „Azzara“, atliekant studiją bendravo su ekspertais (Išvadų projekto 37.3 p.), viešai yra nurodęs, kad yra susijęs su studijos užsakymu (37.3.1 p., 39.2 p.) ar dalyvavo ją atliekant (šios Išvados 33.2 p.), nemokamas viešasis transportas buvo viena pagrindinių A. Zuoko ir jo koalicijos politinės kampanijos temų, viešai nepavyko rasti informacijos, kad VšĮ „Azzara“ būtų naudojusi šią studiją, laikytina, kad UAB „Civitta“ atlikta studija, kurią užsakė ir apmokėjo juridinis asmuo VšĮ „Azzara“, galimai dalyvaujanti jos darbuotojui (ekspertui) A. Zuokui, panaudota A. Zuoko ir jo koalicijos „Laimingas Vilnius“ dalyvavimo 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimuose tikslais.

Vis dėlto A. Zuokas su tuo kategoriškai nesutinka.

„Pirma, išvadų projekto 45 p. nurodoma, kad tokiu būdu Artūrui Zuokui ir LLS (liberalams) buvo suteikta nepiniginė auka (po 6 050 Eur, viso 12 100 Eur). VRK tyrėjas atlieka akivaizdžią teisės akto taikymo klaidą, t. y. konstatuoja, kad Artūras Zuokas buvo UAB „Civitta“ studijos rengėjas bei sprendžia, kad tokiu atveju jam buvo suteikta auka. Tačiau tuo atveju, jei intelektinės veiklos rezultato rengėjas yra pats Artūras Zuokas, tokia studija nėra ir negali būti laikoma nepinigine auka Artūrui Zuokui, nes neatitinka aukos sąvokos. Įstatymų leidėjas nurodo, kad aukos gavėjas nėra ir negali būti kartu tos „aukos“ rengėjas.

(...) Absoliučiai paneigtini teiginiai, kad UAB „Civitta“ studijų pagrindu A. Zuokas gavo naudą. Atvirkščiai, kaip nurodo pati VRK, Artūro Zuoko dėka UAB „Civitta“ galėjo parengti ginčo studiją. VRK iš esmės daro priešingą išvadą, nei buvo iš tikrųjų, t. y. ne Artūras Zuokas, o UAB „Civitta“ gavo intelektinę naudą“, - nurodė A. Zuokas.

Toliau VRK išvadų projekto 1.3 p. siūlo 2019 m. savivaldybių tarybų politinės kampanijos išlaidomis pripažinti LLS (liberalų) ir A. Zuoko – VšĮ „Vilnius 2035“ 2018 m. spalio-lapkričio mėn. diskusijų rengimo išlaidas (negavus prašytos informacijos, vertė nenustatyta).

Tačiau ir čia, A. Zuoko vertinimu, jam metami nepagrįsti kaltinimai.

„Išvadų projekto teiginiai yra nepagrįsti, neaiškūs ir neteisėti. Minėta, kad administraciniame sprendime turi būti nurodomi taip pat ir administracinio sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas, motyvai ir kt. duomenys (VAĮ 10 str. 5 d.). Viešojo administravimo subjektas turi tiksliai aprašyti padarytą pažeidimą, pagrįsti jį, nurodyti faktines aplinkybes. Viešojo administravimo subjektui tenkanti pareiga motyvuoti savo priimamus sprendimus negali būti perkelta teisingumą vykdančiai institucijai, t. y. teismui. Procedūriniai individualaus administracinio akto priėmimo pažeidimai taip pat gali turėti įtakos asmens teisės į gynybą tinkamam įgyvendinimui, todėl individualūs administraciniai aktai, turintys minėtų procedūrinio pobūdžio trūkumų, yra naikintini 510 III. Informacinė dalis kaip neteisėti ir (ar) nepagrįsti (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.)“, - teigė A. Zuokas.

Išvadų projekte taip pat siūloma 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos išlaidomis pripažinti LLS (liberalų) išlaidomis VšĮ „Azzara“. Šį pažeidimą tyrėjas siūlo konstatuoti tik LLS (liberalams).

„A. Zuokas trumpai paaiškina, kad teisiškai ydinga ir nelogiška teigti, kad vienkartinis 2018-07-05 „Vyčio“ dėlionės sudėliojimas 2018-07-05 reiškia partijos naudą 2019 m. savivaldos rinkimuose. „Vyčio“ dėlionės net techniškai nebūtų įmanoma sudėlioti vykstančių rinkimų metu dėl gamtinių sąlygų. Išvadų projekte nėra duomenų, kad 2018-07-05 renginio metu būtų vykdyta politinė agitacija ar kalbama apie rinkimų programą, taip pat nėra jokio teiginio, kad ši delionė būtų buvusi panaudota politinės kampanijos metu. Taigi, faktinės aplinkybės rodo, kad šis vienkartinis renginys nesusijęs su 2019 m. rinkimais“, - nurodoma A. Zuoko atsakyme VRK.

Reziumuodamas savo raštą A. Zuokas VRK prašė: „Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, gerb. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašome: 1. taikyti tyrimui atlikti ir sprendimui priimti privalomą senatį bei nutraukti tyrimą dėl 2022-07-25 Vyriausiosios rinkimų komisijos išvados Nr. 3-31(1.2) „Dėl Artūro Zuoko ir Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) politinės kampanijos bei politinės partijos veiklos finansavimo juridinių asmenų lėšomis“; 2. netvirtinti 2022-07-25 Vyriausiosios rinkimų komisijos išvados Nr. 3-31(1.2) „Dėl Artūro Zuoko ir Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) politinės kampanijos bei politinės partijos veiklos finansavimo juridinių asmenų lėšomis“.“

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (9)