Politinės partijos pateikto sąrašo duomenys automatiniu būdu – per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą sutikrinami su kitų partijų narių sąrašais bei Gyventojų registro ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenimis. Tikrinama, ar partijų nariai yra pilnamečiai, ar jų duomenys nesikartoja kitų partijų sąrašuose.

Šiuo metu, kaip nurodo Teisingumo ministerija, jai savo narių sąrašus pateikė 12 partijų: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Laisvės partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Centro partija-tautininkai, Lietuvos regionų partija, Darbo partija, Krikščionių sąjunga, Kartų solidarumo sąjunga-santalka Lietuvai, Lietuvos liaudies partija, Nacionalinis susivienijimas, Lietuvos žaliųjų partija, politinė partija „Lietuvos sąrašas“.

Teisingumo ministerija iki spalio 10 d. informuos Vyriausiąją rinkimų komisiją, kurios partijos yra pateikusios savo narių sąrašus.

Dabar Lietuvoje yra registruotos 29 partijos, iš jų veikiančios – 25, kitos partijos yra likviduojamos arba joms pradėta likvidavimo procedūra.

Teisingumo ministerijos duomenimis, praėjusių metų spalio 1 d. partijoms priklausė apie 101 tūkst. asmenų.